Công ước

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công ước, Trang 4
Công ước 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Công ước 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Số hiệu: 148Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1977 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 148 VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC RỦI RO NGHỀ NGHIỆP DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ, ỒN VÀ RUNG Ở NƠI LÀM VIỆC Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động
Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 1976 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN HÀNG HẢI 1976 Các Quốc gia Thành viên của Công ước này, Nhận thức được mong muốn xác định bằng thoả thuận
Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động

Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động

Số hiệu: 144Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 1976 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 144 CÔNG ƯỚC VỀ SỰ THAM KHẢO Ý KIẾN BA BÊN NHẰM XÚC TIẾN VIỆC THI HÀNH CÁC QUY PHẠM QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG, 1976 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động
Công ước 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra

Công ước 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra

Số hiệu: 139Ngày ban hành: 24 tháng 06 năm 1974 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 139 VỀ VIỆC KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG NGỪA CÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP ĐỘC HẠI DO CÁC CHẤT HOẶC CÁC TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ GÂY RA Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao
Công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh

Công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 1974 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÂN PHỐI TÍN HIỆU MANG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN QUA VỆ TINH (Làm tại Brussels ngày 21/5/1974) Các Quốc gia ký kết, Nhận thấy rằng việc

Tin nổi bật Công ước

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB