Công văn

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công văn, Trang 3
Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4353/VPCP-KTNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4353/VPCP-KTN V/v triển khai thực
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4370/VPCP-KTNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4370/VPCP-KTN V/v bổ sung bến
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án

Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1313/UBND-NNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1313/UBND-NN V/v đề nghị
Công văn 4305/VPCP-KTN về cấp phép thăm dò mỏ đá granite tại xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4305/VPCP-KTN về cấp phép thăm dò mỏ đá granite tại xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4305/VPCP-KTNNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4305/VPCP-KTN V/v cấp phép thăm
Công văn 4310/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4310/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4310/VPCP-QHQTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4310/VPCP-QHQT V/v điều chỉnh dự án
Công văn 2472/BNN-HTQT về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2472/BNN-HTQT về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2472/BNN-HTQTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Kim Long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2472/BNN-HTQT
Công văn 4267/VPCP-KGVX tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4267/VPCP-KGVX tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4267/VPCP-KGVXNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4267/VPCP-KGVX V/v tổ chức
Công văn 4276/VPCP-TCCV tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4276/VPCP-TCCV tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4276/VPCP-TCCVNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4276/VPCP-TCCV V/v tổ chức Cuộc
Công văn 4289/VPCP-QHQT về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình SP-RCC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4289/VPCP-QHQT về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình SP-RCC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4289/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4289/VPCP-QHQT V/v Thông tư liên
Công văn 2841/TCHQ-GSQL về thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2841/TCHQ-GSQL về thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2841/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2841/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2842/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2842/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2842/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2842/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2852/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2852/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2852/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2852/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2823/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2823/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2632/TCHQ-GSQL về chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2632/TCHQ-GSQL về chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2632/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2648/TCHQ-GSQL sử dụng bản fax Đăng ký và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2648/TCHQ-GSQL sử dụng bản fax Đăng ký và Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để đăng ký tờ khai và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2648/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2648/TCHQ-GSQL V/v sử

Tin nổi bật Công văn

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB