Công văn

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công văn, Trang 4
Công văn 2650/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2650/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2650/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2650/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2108/BNN-KHCN thay đổi địa điểm và quy mô hạng mục nhà làm việc và thí nghiệm của Viện Môi trường Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2108/BNN-KHCN thay đổi địa điểm và quy mô hạng mục nhà làm việc và thí nghiệm của Viện Môi trường Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2108/BNN-KHCNNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Văn Bầm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2108/BNN-KHCN
Công văn 2376/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện công văn 5883/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2376/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện công văn 5883/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2376/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2376/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2379/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Whey do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2379/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Whey do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2379/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2379/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2380/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2380/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2380/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2380/TCHQ-TXNK
Công văn 2384/TCHQ-TXNK về nhập khẩu bộ linh kiện ôtô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2384/TCHQ-TXNK về nhập khẩu bộ linh kiện ôtô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2384/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2384/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2115/BNN-VP báo cáo phục vụ Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2115/BNN-VP báo cáo phục vụ Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2115/BNN-VPNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Việt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2115/BNN-VP
Công văn 687/QLCL-CL2 về họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản ban hành

Công văn 687/QLCL-CL2 về họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 687/QLCL-CL2Ngày ban hành: 06 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -
Công văn 609/TXNK-CST năm 2013 về vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 609/TXNK-CST năm 2013 về vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 609/TXNK-CSTNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 2222/TCHQ-GSQL xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 2222/TCHQ-GSQL xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2222/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Âu Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2222/TCHQ-GSQL V/v xác nhận hoạt động
Công văn 1990/BNN-KH thẩm định phí xuất, nhập hạt giống lúa dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 1990/BNN-KH thẩm định phí xuất, nhập hạt giống lúa dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1990/BNN-KHNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Quốc Luân BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1990/BNN-KH V/v:
Công văn 2757/BGDĐT-VP hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 2757/BGDĐT-VP hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2757/BGDĐT-VPNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đình Mạnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2757/BGDĐT-VP V/v hướng
Công văn 1413/BNN-HTQT hướng dẫn thủ tục Thỏa thuận quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam và Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của IRRI do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 1413/BNN-HTQT hướng dẫn thủ tục Thỏa thuận quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam và Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của IRRI do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1413/BNN-HTQTNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 123/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 123/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 123/XNK-XXHHNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Thanh Hải BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/XNK-XXHH V/v
Công văn 124/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 124/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 124/XNK-XXHHNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Thanh Hải BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/XNK-XXHH V/v

Tin nổi bật Công văn

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB