Công văn

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công văn, Trang 5
Công văn 2114/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2114/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2114/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2114/TCHQ-TXNK
Công văn 2033/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2033/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2033/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Nhất Kha BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2033/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2034/TCHQ-TXNK về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2034/TCHQ-TXNK về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2034/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2034/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2520/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 2520/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2520/BGDĐT-NGCBQLGDNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Đức Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2520/BGDĐT-NGCBQLGD V/v
Công văn 298/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 298/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 298/GSQL-GQ2Ngày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Nhất Kha TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/GSQL-GQ2
Công văn 1999/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1999/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1999/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1999/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2004/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2004/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2004/TCHQ-CCHĐHNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Bình BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2004/TCHQ-CCHĐH
Công văn 1958/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1958/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1958/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1958/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1960/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1960/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1960/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1960/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1961/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1961/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1961/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1961/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1251/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1251/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1251/LĐTBXH-LĐTLNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Minh Hào BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1728/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1745/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1745/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1748/TCHQ-GSQL vướng mắc đối với dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu nước ngoài tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1748/TCHQ-GSQL vướng mắc đối với dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu nước ngoài tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1748/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1748/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2849/BGTVT-VP thái độ và chất lượng phục vụ hành khách trên chuyến bay và tại cảng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 2849/BGTVT-VP thái độ và chất lượng phục vụ hành khách trên chuyến bay và tại cảng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2849/BGTVT-VPNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quý Tiêu BỘ GIAO THÔNG VẬN TẠI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2849/BGTVT-VP V/v: thái độ và

Tin nổi bật Công văn

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB