Hiệp định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Hiệp định, Trang 1
Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Ấn Độ

Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Ấn Độ

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRONGKHUÔN KHỔHIỆP ĐỊNHKHUNGVỀHỢPTÁCKINH TẾ TOÀNDIỆN GIỮAHIỆP HỘI CÁCQUỐC GIAĐÔNGNAMÁ VÀCỘNGHOÀ ẤNĐỘ LỜIMỞ ĐẦU
Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Vũ Huy Hoàng, Nam Viyaketh HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chính phủ
Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

Số hiệu: khôngsốNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hor NamHong HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chính phủ Hoàng gia
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Số hiệu: 48/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 48/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Số hiệu: 47/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

Số hiệu: 99/2005/LPQTNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 99/2005/LPQT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc

Số hiệu: 58/2005/LPQTNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 58/2005/LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005 Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế
Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Thế Tiệm, *** HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ Nhà nước Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG
Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm

Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 02 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Trương Đình Tuyển, *** HIỆP ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HOÀ HỢP ASEAN TRONG QUẢN LÝ MỸ PHẨM Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Indonesia,
Hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xi-ê-ra Lê-ôn

Hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xi-ê-ra Lê-ôn

Số hiệu: 15/2004/LPQTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2003 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Phú Bình, Alhusine Deen BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 15/2004/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2004 Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa
Hiệp định về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Hiệp định về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 2002 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - TRUNG QUỐC(đã được sửa đổi theo NGHỊ ĐỊNH THƯ ngày 5 tháng 10 năm 2003 tại Bali, Indonesia - phần chữ viết
Hiệp định khung e-ASEAN

Hiệp định khung e-ASEAN

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 24 tháng 11 năm 2000 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Phan Văn Khải, Haji Hassanal Bolkiah, Hun Sen, Abdurrahman Wahid, Sisavath Keobounphanh, Mahathir B HIỆP ĐỊNH KHUNG e-ASEAN Lời mở đầu Chúng tôi, những người đứng
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

Số hiệu: 39/LPQTNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Đa-Sơ-Gan-Bon-Dơ, Nguyễn Đình Lộc HIỆP ĐỊNH SỐ 39/LPQT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ, GIA ĐÌNH VÀ HÌNH SỰ GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI
Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam - Pháp

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam - Pháp

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2000 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà

Tin nổi bật Hiệp định

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB