Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 2
Lệnh công bố Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 12/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 12/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Lệnh công bố Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 08/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Lệnh công bố Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 13/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 13/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Lệnh công bố Luật lý lịch tư pháp 2009

Lệnh công bố Luật lý lịch tư pháp 2009

Số hiệu: 04/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 04/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29
Lệnh công bố Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009

Lệnh công bố Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009

Số hiệu: 03/2009/L-CTNNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số 03/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009
Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 02/2009/L-CTNNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008

Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008

Số hiệu: 17/2008/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008
Lệnh công bố Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Lệnh công bố Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Số hiệu: 10/2008/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008
Lệnh công bố Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 2008

Lệnh công bố Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 2008

Số hiệu: 01/2008/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 01/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng 2008

Lệnh công bố Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng 2008

Số hiệu: 02/2008/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 02/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm
Lệnh công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Lệnh công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Số hiệu: 11/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 11/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật tương trợ tư pháp 2007

Lệnh công bố Luật tương trợ tư pháp 2007

Số hiệu: 17/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 17/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Lệnh công bố Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Số hiệu: 13/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật hóa chất 2007

Lệnh công bố Luật hóa chất 2007

Số hiệu: 15/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 15/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Lệnh công bố Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Số hiệu: 14/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 14/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm

Tin nổi bật Lệnh

Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB