Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 3
Lệnh công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Lệnh công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Số hiệu: 12/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 12/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật đặc xá 2007

Lệnh công bố Luật đặc xá 2007

Số hiệu: 16/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 16/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 2007

Số hiệu: 10/2007/L-CTNNgày ban hành: 02 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 10/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007
Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007

Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007

Số hiệu: 08/2007/L-CTNNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/L-CTN Hà Nội , ngày 17 tháng 08 năm 2007
Lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007

Số hiệu: 04/2007/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Số hiệu: 06/2007/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 06/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007

Số hiệu: 05/2007/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm
Lệnh công bố Luật sửa đổi điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007

Lệnh công bố Luật sửa đổi điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007

Số hiệu: 03/2007/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/2007/L-CTN Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2007
Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007

Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007

Số hiệu: 02/2007/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2007

Số hiệu: 01/2007/L-CTNNgày ban hành: 21 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm
Lệnh công bố Luật đê điều 2006

Lệnh công bố Luật đê điều 2006

Số hiệu: 24/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật bình đẳng giới 2006

Lệnh công bố Luật bình đẳng giới 2006

Số hiệu: 18/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006
Lệnh công bố Luật cư trú 2006

Lệnh công bố Luật cư trú 2006

Số hiệu: 26/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 26/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Bộ luật lao động sửa đổi năm 2006

Lệnh công bố Bộ luật lao động sửa đổi năm 2006

Số hiệu: 19/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật dạy nghề 2006

Lệnh công bố Luật dạy nghề 2006

Số hiệu: 21/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm

Tin nổi bật Lệnh

Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB