Ô tô, Xe tải  (47,701)

 • KIA Morning 2016

  Hà Nội KIA Morning 2016

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0987 894 813

  320.000.000VND
 • Morning 2016

  Hà Nội Morning 2016

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0987 894 813

  320.000.000VND
 • Bán xe téc chở xăng 18 khối Hino FM8JNSA

  Hà Nội Bán xe téc chở xăng 18 khối Hino FM8JNSA

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.824.000.000VND
 • Xe tải Hino 3 chân FL8JTSA gắn cẩu 3 tấn 4...

  Hà Nội Xe tải Hino 3 chân FL8JTSA gắn cẩu 3 tấn 4...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.958.000.000VND
 • Xe tải Hino FC gắn cẩu Unic 5 tấn 4 đốt có...

  Hà Nội Xe tải Hino FC gắn cẩu Unic 5 tấn 4 đốt có...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.440.000.000VND
 • Bán xe tải Hino FC9JL 6,4 tấn gắn cẩu Unic 3...

  Hà Nội Bán xe tải Hino FC9JL 6,4 tấn gắn cẩu Unic 3...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.253.000.000VND
 • Xe tải Hino FG8JPSL(xe 2017) gắn cẩu Unic 5...

  Hà Nội Xe tải Hino FG8JPSL(xe 2017) gắn cẩu Unic 5...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.865.000.000VND
 • Xe tải Hino FCJL gắn cẩu unic 5 tấn 3 đốt,...

  Hà Nội Xe tải Hino FCJL gắn cẩu unic 5 tấn 3 đốt,...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.395.000.000VND
 • Xe tải Hino FG8JPSB( xe 2017) gắn cẩu Unic 3...

  Hà Nội Xe tải Hino FG8JPSB( xe 2017) gắn cẩu Unic 3...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.618.000.000VND
 • Xe tải Hino FC9JJ gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt...

  Hà Nội Xe tải Hino FC9JJ gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.217.000.000VND
 • Xe tải Hino XZU730 gắn cẩu Unic 3 tấn 5 đốt...

  Hà Nội Xe tải Hino XZU730 gắn cẩu Unic 3 tấn 5 đốt...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.134.000.000VND
 • Xe tải Hino FC9JLSW gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt...

  Hà Nội Xe tải Hino FC9JLSW gắn cẩu Unic 3 tấn 4 đốt...

  Cần bán/ Dịch vụ

  Mới 100%

  Huyện Thanh Trì

  0977 117 198

  1.253.000.000VND