Cặp phuộc nhúng sau xe Dd 70 zin còn đẹp nhúng nhảy rất tốt