Bửng xe cúp 86 zin còn trắng đẹp chưa hàn cạo đánh bóng lần nào hết