Đang cần lên cc nên cần ra đi xe Win Tracker thần thánh đã độ như hình, xe vẫn đang hoạt động hàng ngày. Xe vừa phượt SG-PY và ngược lại ko lỗi lầm gì. Giấy tờ zin theo xe ( sang tên nhờ cò hoặc thông tư). Xem xe trực tiếp tại SG để ép giá