HINO FC tải tự đổ, tải trọng 5990kg, tải trọng 10400kg, thể tích thùng 4,72m3.