Bán Mazda 626 sản xuất 95 xe máy êm, sài bét phun, 4 thằng đĩa,, đồng sơn còn tốt, nội thất đẹp có trang Bi màn hình, camera de, xe rất hoàn chỉnh mua về không phải tu sủa, xe biến số tỉnh, bao rút hồ sơ, cho gôi tiền Lại sau khi rút hồ sơ xong Sẽ giao đủ