Hàng chính hảng được nhập từ Malaysia racing boy,gắn Honda NVX kg cần đập xường chế cháo,đúng hàng,đúng xe,đúng sai 30cm,kg bị xóc,chế độ bảo hành một năm