Rơ mooc xương , sàn , lồng cũ đã qua sử dụng được nhiều người ưu chuộng với nhiều hữu ích và tiện lợi mà nói mang lại ,đạt được những tiêu chí của người dùng đưa ra. Chúng tôi chuyên cung cấp rơ mooc đã qua sử dụng các năm sản xuất các đời từ 2000 đến 2016 các loại rơ mooc nhập hoặc rơ mooc trong nước sản xuất nhằm cung cấp đưa ra những tiêu chí nhất định của người dùng .
Hình ảnh rơ mooc cũ đã qua sử dụng

Các sơ mi rơ mooc đã qua sử dụng chất lượng từ 50% đến 90 % như sau:
- Rơ mooc sàn cũ 3 trục 40 feet , rơ mooc sàn cũ 2 trục 40 feet đời từ 2007 đến 2014
- Rơ mooc xương cũ đã qua sử dụng như:
+ Rơ mooc xương cũ 2 trục 40 feet tải từ 19 tấn đến 29 tấn
+ Rơ mooc xương 3 trục 40 feet tải từ 30 tấn đến 33 tấn
+ Rơ mooc xương 3 trục 45 feet
Hiện tại chúng tôi đang phát triển loại hình mua bán các loại xe đầu kéo và rơ mooc đã qua sử dụng nhằm mang đến những dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng.