Bán sạp ở trung tâm mua sắm thương xá Bảy Hiền đường phạm phú thứ
Là nơi tập trung kinh doanh buôn bán về ngành vải may mặc
Giá 550tr diện tích 4m2
SỞ HỮU VĨNH VIỄN
Trong tháng 4 chính thức đi vào hoạt động và bàn giao tất cả các sạp cho khách hàng.