Xe máy móc êm thì thầm,đã mở đầu cạo khói.Máy khỏi bàn máy zin êm nguyên thủy,xe dọn lại sạch sẽ đẹp leng keng BSTP mua mới năm 2006 sm 65 đầu,ra công chứng liền cho bên mua