Xe 67 dọn lên phom CD máy 110 Wave
Bô zin, phuộc zin, đèn zin, dè zin
Máy chạy rất êm, sườn dầy zin
Bảng số phản quang 5 số,
Bao rút hồ sơ
Giá 19,5 tr.