Phiên bản độ Wt từ XLS AT lên. Ngoại thất giống hệt WT, Nội thất ghế da giá cả hợp lý chỉ có duy nhất tại Saigon ford, Sơn mâm đen