Nghị định thư

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Nghị định thư, Trang 1
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thương mại hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thương mại hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 08 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ
Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia

Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia

Số hiệu: 95/2005/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Trần Văn Nhung BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 95/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010
Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa (1997)

Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa (1997)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 1997 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ BỘ GIAO THÔNG TRUNG QUỐC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
Nghị định thư 147 liên quan tới Công ước về vận chuyển hàng hoá trên biển (các tiêu chuẩn tối thiểu), 1976

Nghị định thư 147 liên quan tới Công ước về vận chuyển hàng hoá trên biển (các tiêu chuẩn tối thiểu), 1976

Số hiệu: 147Ngày ban hành: 22 tháng 10 năm 1996 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 147 NGHỊ ĐỊNH THƯ LIÊN QUAN TỚI CÔNG ƯỚC VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TRÊN BIỂN (CÁC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU), 1976 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao
Nghị định thư hàng đổi hàng do Bộ thương mại Việt Nam và Bộ kinh tế và ngoại thương Arập Syria ban hành năm 1994

Nghị định thư hàng đổi hàng do Bộ thương mại Việt Nam và Bộ kinh tế và ngoại thương Arập Syria ban hành năm 1994

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Lê Văn Triết, Dr. Mohamad Imadi NGHỊ ĐỊNH THƯ HÀNG ĐỔI HÀNG (1994) Bộ thương mại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ kinh tế và ngoại thương Cộng hoà Arập
Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phi-lip-pin (1994).

Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phi-lip-pin (1994).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Lê Văn Triết, Rizalino t. navarro NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Việt Nam và Thái Lan (1992)

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Việt Nam và Thái Lan (1992)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 1992 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm, Arsa Sarasin NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC
Nghị định thư về trao đổi hàng hoá và dịch vụ cho nhau trên cơ sở các danh mục định hướng năm 1991 thuộc Hiệp định về quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Xô Viết Nga (1991)

Nghị định thư về trao đổi hàng hoá và dịch vụ cho nhau trên cơ sở các danh mục định hướng năm 1991 thuộc Hiệp định về quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Xô Viết Nga (1991)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 15 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ TRAO ĐỔI HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CHO NHAU TRÊN CƠ SỞ CÁC DANH MỤC ĐỊNH HƯỚNG NĂM 1991 THUỘC HIỆP ĐỊNH VỀ QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ
Nghị định thư bổ sung danh mục hàng hoá trong danh mục a và b theo điều 5 của Hiệp định thương mại giữa  Việt Nam và Philipines năm 1978

Nghị định thư bổ sung danh mục hàng hoá trong danh mục a và b theo điều 5 của Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Philipines năm 1978

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 1990 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CH PHILIPINES BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HOÁ TRONG DANH MỤC A VÀ B THEO ĐIỀU 5 CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG
Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969

Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969

Số hiệu: KhongSoNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 1989 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA ƯỚC MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HÓAThông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989 Điều 1. Tư cách thành viên
Nghị định thư về các chất làm suy giảm tầng ôzôn được điều chỉnh và sửa đổi

Nghị định thư về các chất làm suy giảm tầng ôzôn được điều chỉnh và sửa đổi

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 1987 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG ÔZÔN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI Tại cuộc họp lần thứ hai của các bên, Lodon, ngày 27-29 tháng 6 năm
Nghị định thư 110 bổ sung Công ước Đồn Điều, 1958

Nghị định thư 110 bổ sung Công ước Đồn Điều, 1958

Số hiệu: 110Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 1982 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 110 NGHI ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CÔNG ƯỚC ĐỒN ĐIỀN,1958 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động
Nghị định thư năm 1979 về việc sửa đổi, bổ sung cho công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, 1924, đã được nghị định thư năm 1968 bổ sung

Nghị định thư năm 1979 về việc sửa đổi, bổ sung cho công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, 1924, đã được nghị định thư năm 1968 bổ sung

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 1979 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1979 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN, 1924, ĐÃ ĐƯỢC NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1968 BỔ

Tin nổi bật Nghị định thư

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB