Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 1
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 05/2012/UBTVQH13Ngày ban hành: 20 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Pháp lệnh số:
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 11/2010/UBTVQH12 Loại văn bản: Pháp lệnh Ngày ban hành: 2010-03-16 Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/UBTVQH12 Hà Nội,
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008

Số hiệu: 05/2008/UBTVQH12Ngày ban hành: 27 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2008/UBTVQH12 Hà
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Số hiệu: 34/2007/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 20 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng
Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

Số hiệu: 33/2007/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 20 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ: 33/2007/PL-BTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm  2007

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007

Số hiệu: 31/2007/PL-UBTVQHNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2007/PL-UBTVQH Hà Nội, ngày
Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Số hiệu: 30/2006/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 15 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤQUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 30/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Số hiệu: 29/2006/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 29/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Số hiệu: 27/2005/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 07 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Số hiệu: 18/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Số hiệu: 20/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2004/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Số hiệu: 15/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 24 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 15/2004/PL -UBTVQH11 Hà Nội , Ngày
Pháp lệnh sửa đổ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

Pháp lệnh sửa đổ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

Số hiệu: 14/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 24 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2004/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Số hiệu: 16/2004/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 24 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Số hiệu: 12/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 26 tháng 07 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 12/2003/PL-UBTVQH11 Hà nội,

Tin nổi bật Pháp lệnh

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB