Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 2
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Số hiệu: 11/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2003/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Số hiệu: 10/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 17 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/2003/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Số hiệu: 07/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2003/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Số hiệu: 08/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/2003/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh dân số năm 2003

Pháp lệnh dân số năm 2003

Số hiệu: 06/2003/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 09 tháng 01 năm 2003 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/PL-UBTVQH11 Hà
Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Số hiệu: 01/2002/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 04 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2002/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Số hiệu: 44/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 02 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Số hiệu: 42/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 42/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Số hiệu: 43/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 43/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Số hiệu: 41/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 41/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Giá năm 2002

Pháp lệnh Giá năm 2002

Số hiệu: 40/2002/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 26 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Số hiệu: 39/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 16 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 39/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Số hiệu: 38/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 38/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh luật sư năm 2001

Pháp lệnh luật sư năm 2001

Số hiệu: 37/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 37/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Số hiệu: 36/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Tin nổi bật Pháp lệnh

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB