Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 3
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Số hiệu: 35/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 19 tháng 05 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 35/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Số hiệu: 31/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Số hiệu: 26/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Số hiệu: 27/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Số hiệu: 25/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000

Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000

Số hiệu: 23/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 23/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội ,
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000

Số hiệu: 24/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2000/PL-UBTVQH10 Hà
Pháp lệnhsửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

Pháp lệnhsửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

Số hiệu: 21/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 21/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Số hiệu: 22/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 22/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Số hiệu: 19/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 14 tháng 02 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999

Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999

Số hiệu: 18/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 12 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999

Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999

Số hiệu: 17/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 12 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh đo lường năm 1999

Pháp lệnh đo lường năm 1999

Số hiệu: 16/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 06 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh đo lường năm 1999

Pháp lệnh đo lường năm 1999

Số hiệu: 16/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 06 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 1999

Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 1999

Số hiệu: 15/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 03 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Tin nổi bật Pháp lệnh

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB