Quy định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Quy định, Trang 2
Quy định 171-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng do Ban Bí thư ban hành

Quy định 171-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 171-QĐ/TWNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 171-QĐ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ,
Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp do Ban Bí thư ban hành

Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 169-QĐ/TWNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 169-QĐ/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI
Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 115-QĐ/TWNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 94/QĐ-TWNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 94/QĐ-TW Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Căn
Quy định 15/QĐ-TW năm 2006 về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

Quy định 15/QĐ-TW năm 2006 về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

Số hiệu: 15/QĐ-TWNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nông Đức Mạnh BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 15/QĐ-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ
Quy định 165-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí do Ban Bí thư ban hành

Quy định 165-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 165-QĐ/TWNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 165-QĐ/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 164-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) do Ban Bí thư ban hành

Quy định 164-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 164-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 164-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 163-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập do Ban Bí thư ban hành

Quy định 163-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 163-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 163-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 141-QĐ/TW năm 2005 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Ban Bí thư ban hành

Quy định 141-QĐ/TW năm 2005 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 141-QĐ/TWNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 141-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 96-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

Quy định 96-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 96-QĐ/TWNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 96-QĐ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ
Quy định 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội ban hành

Quy định 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 16/2004/QĐ-SGDĐTNgày ban hành: 05 tháng 01 năm 2004 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Quy định 1533/QĐ-SGD&ĐT năm 2003 về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Quy định 1533/QĐ-SGD&ĐT năm 2003 về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1533/QĐ-SGD&ĐTNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 2003 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Quy định 14-QĐ/TW năm 2001 về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 14-QĐ/TW năm 2001 về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 14-QĐ/TWNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 14-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2001 QUY ĐỊNH VỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ
Quy định 1591/TLĐ năm 2000 về mục lục thu - chi quỹ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định 1591/TLĐ năm 2000 về mục lục thu - chi quỹ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1591/TLĐNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Thị Luật TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1591/TLĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 11
Quy định 1582/2000/QĐ-TLĐ về nội dung phạm vi thu - chi quỹ công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định 1582/2000/QĐ-TLĐ về nội dung phạm vi thu - chi quỹ công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1582/2000/QĐ-TLĐNgày ban hành: 09 tháng 11 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Thị Luật TỔNG LIÊN ĐOÀNLAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1582/2000/QĐ-TLĐ Hà Nội,

Tin nổi bật Quy định

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB