Quy định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Quy định, Trang 3
Quy định 4583/TM-ĐT năm 2000 về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Quy định 4583/TM-ĐT năm 2000 về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 4583/TM-ĐTNgày ban hành: 16 tháng 10 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Mai Văn Dâu BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4583/TM-ĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2000 QUY ĐỊNH
Quy định 4583/2000/TMĐT về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Quy định 4583/2000/TMĐT về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 4583/2000/TMĐTNgày ban hành: 16 tháng 10 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Mai Văn Dâu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4583/2000/TMĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm
Quy định 1314/2000/QĐ-TLĐ về thưởng, phạt thu - nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định 1314/2000/QĐ-TLĐ về thưởng, phạt thu - nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1314/2000/QĐ-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1314/2000/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Quy định 699/2000/QĐ-TLĐ về thu và phân phối tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định 699/2000/QĐ-TLĐ về thu và phân phối tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 699/2000/QĐ-TLĐNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2000 Loại văn bản: Quy định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 699/2000/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 12
Quy định 54-QĐ/TW năm 1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 54-QĐ/TW năm 1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 54-QĐ/TWNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 1999 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 54-QĐ/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1999 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Quy định 52-QĐ/TW năm 1999 về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 52-QĐ/TW năm 1999 về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 52-QĐ/TWNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 1999 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 52-QĐ/TW Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 1999 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
Quy định 15-QĐ/TW năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 15-QĐ/TW năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 15-QĐ/TWNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 1996 Loại văn bản: Quy định Người ký: Lê Khả Phiêu BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 15-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1996 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI
Quy định 913/CAAV năm 1995 về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 913/CAAV năm 1995 về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 913/CAAVNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 1995 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Mạnh Nhương CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 913/CAAV Hà Nội, ngày 10 tháng 5
Quy định 484/CAAV năm 1995 về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp của Doanh nghiệp không phải là hãng hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 484/CAAV năm 1995 về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp của Doanh nghiệp không phải là hãng hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 484/CAAVNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 1995 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Hồng Nhị CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 484/CAAV Hà Nội, ngày 27 tháng 3
Quy định 1971-LB-TM-XD điều hành nhập khẩu xi măng năm 1995 do Bộ Thương Mại và Bộ xây Dựng ban hành

Quy định 1971-LB-TM-XD điều hành nhập khẩu xi măng năm 1995 do Bộ Thương Mại và Bộ xây Dựng ban hành

Số hiệu: 1971-LB-TM-XDNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 1995 Loại văn bản: Quy định Người ký: BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ XÂY DỰNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1971-LB-TM-XD Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1995 QUY
Quy định 2402/TM-XNK năm 1995 về việc điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995 do Bộ Thương mại ban hành

Quy định 2402/TM-XNK năm 1995 về việc điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995 do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 2402/TM-XNKNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 1995 Loại văn bản: Quy định Người ký: BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2402/TM-XNK Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1995 QUY ĐỊNH CỦA BỘ
Quy định 157/CAAV năm 1995 về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 157/CAAV năm 1995 về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 157/CAAVNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 1995 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Mạnh Nhương CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 157/CAAV Hà Nội,Ngày 25 tháng 1
Quy định 2738/CAAV năm 1994 về việc thu tiền thương quyền và phí hạ cánh, cất cánh và chỉ huy bay đối với các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 2738/CAAV năm 1994 về việc thu tiền thương quyền và phí hạ cánh, cất cánh và chỉ huy bay đối với các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2738/CAAVNgày ban hành: 31 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Mạnh Nhương CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2738/CAAV Hà Nội, ngày 31 tháng
Quy định 913-CAAV năm 1994 về quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Quy định 913-CAAV năm 1994 về quy định tạm thời quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Số hiệu: 913-CAAVNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Mạnh Nhương CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 913-CAAV Hà Nội, ngày 10 tháng 5
Quy định 833/CAAV năm 1994 về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 833/CAAV năm 1994 về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 833/CAAVNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Hồng Nhị CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 833/CAAV Hà Nội, ngày 02 tháng 5

Tin nổi bật Quy định

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB