Quy định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Quy định, Trang 4
Quy định 826/CAAV năm 1994 về quản lý hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 826/CAAV năm 1994 về quản lý hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 826/CAAVNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Mạnh Nhương CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 826/CAAV Hà Nội,Ngày 29 tháng 4
Quy định 463/CAAV năm 1994 về việc cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thuê chuyến được thực hiện bởi các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài đến và đi từ Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 463/CAAV năm 1994 về việc cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thuê chuyến được thực hiện bởi các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài đến và đi từ Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 463/CAAVNgày ban hành: 11 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Mạnh Nhương CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 463/CAAV Hà Nội, ngày 11 tháng 3
Quy định 73/QĐ-KHKT năm 1994 về các điều kiện cần thiết để các tổ chức kinh tế cá nhân người Việt Nam và nước ngoài khai thác đá quý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Quy định 73/QĐ-KHKT năm 1994 về các điều kiện cần thiết để các tổ chức kinh tế cá nhân người Việt Nam và nước ngoài khai thác đá quý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Số hiệu: 73/QĐ-KHKTNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trần Lum BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 73/QĐ-KHKT Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1994 QUY
Quy định 442/QĐ-QLTN năm 1994 về việc tổ chức thẩm định hồ sơ và trình ban hành giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Quy định 442/QĐ-QLTN năm 1994 về việc tổ chức thẩm định hồ sơ và trình ban hành giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Số hiệu: 442/QĐ-QLTNNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 1994 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trần Lum BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 442/QĐ-QLTN Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1994 QUY
Quy định 1049/CAAV năm 1993 về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 1049/CAAV năm 1993 về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1049/CAAVNgày ban hành: 11 tháng 09 năm 1993 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Hồng Nhị CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1049/CAAV Hà Nội, ngày 11 tháng
Quy định 49-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

Quy định 49-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 49-QĐ/TWNgày ban hành: 19 tháng 11 năm 1992 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đào Duy Tùng BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1992 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 679/QĐ-TTr năm 1992 về trình tự tiến hành thanh tra xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong hệ thống kho bạc Nhà nước do Cục Kho bạc Nhà nước ban hành

Quy định 679/QĐ-TTr năm 1992 về trình tự tiến hành thanh tra xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong hệ thống kho bạc Nhà nước do Cục Kho bạc Nhà nước ban hành

Số hiệu: 679/QĐ-TTrNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 1992 Loại văn bản: Quy định Người ký: Hà Đức Trụ CỤC KHO BẠC NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 679/QĐ-TTr Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1992
Quy định 605-CNNg/QLTN năm 1992 về việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Quy định 605-CNNg/QLTN năm 1992 về việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Số hiệu: 605-CNNg/QLTNNgày ban hành: 13 tháng 08 năm 1992 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trần Lum BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 605-CNNg/QLTN Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm
Quy định tạm thời 02-TLĐ/QĐ về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quy định tạm thời 02-TLĐ/QĐ về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02-TLĐ/QĐNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Văn Tư TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02-TLĐ/QĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 04
Quy định 296 TMDL/XNK năm 1992 về cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại và Du lịch ban hành

Quy định 296 TMDL/XNK năm 1992 về cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại và Du lịch ban hành

Số hiệu: 296TMDL/XNKNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Quy định Người ký: Lê Văn Triết BỘ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 296 TMDL/XNK Hà Nội, ngày 09 tháng 4
Quy định 299-TMDL/XNK năm 1992 về việc ký kết và quản lý hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương do Bộ thương mại và du lịch ban hành

Quy định 299-TMDL/XNK năm 1992 về việc ký kết và quản lý hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương do Bộ thương mại và du lịch ban hành

Số hiệu: 299-TMDL/XNKNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Quy định Người ký: Lê Văn Triết BỘ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 299-TMDL/XNK Hà Nội, ngày 09 tháng 4
Quy định 547 năm 1991 về hình thức và nội dung các tài liệu của đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá do Cục Sáng chế ban hành

Quy định 547 năm 1991 về hình thức và nội dung các tài liệu của đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá do Cục Sáng chế ban hành

Số hiệu: 547Ngày ban hành: 30 tháng 11 năm 1991 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đoàn Phương CỤC SÁNG CHẾ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 547 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1991 QUY ĐỊNH CỦA CỤC SÁNG
Quy định 545 năm 1991 về hình thức và nội dung đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích do Cục Sáng chế ban hành

Quy định 545 năm 1991 về hình thức và nội dung đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích do Cục Sáng chế ban hành

Số hiệu: 545Ngày ban hành: 26 tháng 11 năm 1991 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đoàn Phương CỤC SÁNG CHẾ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 545 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1991 QUY ĐỊNH CỦA CỤC SÁNG
Quy định 1310/THKH năm 1991 về tuyển chọn cán bộ khoa học và kỹ thuật, cơ quan chủ trì thực hiện công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Quy định 1310/THKH năm 1991 về tuyển chọn cán bộ khoa học và kỹ thuật, cơ quan chủ trì thực hiện công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1310/THKHNgày ban hành: 20 tháng 11 năm 1991 Loại văn bản: Quy định Người ký: Đặng Hữu UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1310/THKH Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1991
Quy định 4797-TN-XNK năm 1991 về quy định tạm thời kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất do Bộ Thương nghiệp ban hành

Quy định 4797-TN-XNK năm 1991 về quy định tạm thời kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất do Bộ Thương nghiệp ban hành

Số hiệu: 4797-TN-XNKNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 1991 Loại văn bản: Quy định Người ký: Hoàng Minh Thắng BỘ THƯƠNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4797-TN-XNK Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm

Tin nổi bật Quy định

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB