Quy định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Quy định, Trang 5
Quy định 4795-TN-XNK năm 1991 về việc kinh doanh dịch vụ thủ tục hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Bộ Thương nghiệp ban hành

Quy định 4795-TN-XNK năm 1991 về việc kinh doanh dịch vụ thủ tục hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Bộ Thương nghiệp ban hành

Số hiệu: 4795-TN-XNKNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 1991 Loại văn bản: Quy định Người ký: Hoàng Minh Thắng BỘ THƯƠNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4795-TN-XNK Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm
Quy định 254-TC/VT năm 1991 về thủ tục nhập ngoại tệ, hàng viện trợ quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Quy định 254-TC/VT năm 1991 về thủ tục nhập ngoại tệ, hàng viện trợ quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 254-TC/VTNgày ban hành: 18 tháng 07 năm 1991 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phạm Văn Trọng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 254-TC/VT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1991 QUY ĐỊNH
Quy định tạm thời 686-BXD/QĐ năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quy định tạm thời 686-BXD/QĐ năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 686-BXD/QĐNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 1990 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm BỘ XÂY DỰNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 686-BXD/QĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1990 QUY
Quy định 05/QĐ-BNV năm 1989 về việc đi bờ của thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Quy định 05/QĐ-BNV năm 1989 về việc đi bờ của thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 05/QĐ-BNVNgày ban hành: 01 tháng 07 năm 1989 Loại văn bản: Quy định Người ký: Bùi Thiện Ngộ BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1989 QUY
Quy định 01-QĐ/BNV năm 1988 về thủ tục xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài do Bộ Nội vụ ban hành

Quy định 01-QĐ/BNV năm 1988 về thủ tục xin xuất cảnh định cư ở nước ngoài do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 01-QĐ/BNVNgày ban hành: 17 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Quy định Người ký: Võ Viết Thanh BỘ NỘI VỤ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01-QĐ/BNV Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1988 QUY ĐỊNH CỦA
Quy định tạm thời 220/QĐ-UB năm 1987 về lập kế hoạch khảo sát thiết kế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định tạm thời 220/QĐ-UB năm 1987 về lập kế hoạch khảo sát thiết kế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 220/QĐ-UBNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Văn Nam ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 220/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Quy định 2772/QĐ-UB năm 1986 về việc chế độ chi tiêu ngoại tệ cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định 2772/QĐ-UB năm 1986 về việc chế độ chi tiêu ngoại tệ cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2772/QĐ-UBNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 1986 Loại văn bản: Quy định Người ký: Lê Văn Triết ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2772/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Quy định 2400/UB năm 1986 về việc hạch toán một số khoản chi phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định 2400/UB năm 1986 về việc hạch toán một số khoản chi phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2400/UBNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 1986 Loại văn bản: Quy định Người ký: Lê Văn Triết ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2400/UB V/v hạch toán một số
Quy định 553/UB về tổ chức huy động kiều hối trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định 553/UB về tổ chức huy động kiều hối trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 553/UBNgày ban hành: 15 tháng 02 năm 1986 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Võ Danh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 553/UB TP. Hồ Chí Minh,
Quy định 77/QĐ-UB năm 1984 về thủ tục xây dựng cơ bản trong xây dựng nhà ở để giải tỏa nhà ổ chuột và nhà trên kênh rạch ô nhiễm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định 77/QĐ-UB năm 1984 về thủ tục xây dựng cơ bản trong xây dựng nhà ở để giải tỏa nhà ổ chuột và nhà trên kênh rạch ô nhiễm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 77/QĐ-UBNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 1984 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Văn Khải ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 77/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quy định 17-V9/TC năm 1993 về chế độ trang phục, giấy chứng minh kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Quy định 17-V9/TC năm 1993 về chế độ trang phục, giấy chứng minh kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Số hiệu: 17-V9/TCNgày ban hành: 15 tháng 09 năm 1983 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trần Lê VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17-V9/TC Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1983
Quy định 298/QĐ-UB năm 1982 về phương thức cấp bù giá một số mặt hàng tiêu chuẩn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định 298/QĐ-UB năm 1982 về phương thức cấp bù giá một số mặt hàng tiêu chuẩn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 298/QĐ-UBNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 1982 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Võ Danh ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 298/QĐ-UB Tp. Hồ Chí
Quy định tạm thời 180/QĐ-UB năm 1978 về phân công trách nhiệm quản lý công nghiệp và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp giữa Sở Công nghiệp – Phòng Công nghiệp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định tạm thời 180/QĐ-UB năm 1978 về phân công trách nhiệm quản lý công nghiệp và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp giữa Sở Công nghiệp – Phòng Công nghiệp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 180/QĐ-UBNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 1978 Loại văn bản: Quy định Người ký: Võ Thành Công ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 180/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh,
Quy định tạm thời 371/QĐ-UB để thống nhất cách tính giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định tạm thời 371/QĐ-UB để thống nhất cách tính giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 371/QĐ-UBNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 1978 Loại văn bản: Quy định Người ký: Văn Đại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 371/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quy định tạm thời 2775/UB năm 1977 về một số mặt hàng tự doanh của thương nghiệp hợp tác xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định tạm thời 2775/UB năm 1977 về một số mặt hàng tự doanh của thương nghiệp hợp tác xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2775/UBNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 1977 Loại văn bản: Quy định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2775/UB Tp. Hồ Chí Minh,

Tin nổi bật Quy định

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB