Lê Danh Vĩnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 10512/BCT-XNK hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất do Bộ Công thương ban hành

Công văn 10512/BCT-XNK hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10512/BCT-XNKNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10512/BCT-XNKV/v hướng dẫn thủ tục tạm
Quyết định 5353/QĐ-BCT năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 5353/QĐ-BCT năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5353/QĐ-BCTNgày ban hành: 14 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 5353/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 10
Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BTM về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 05/2010/TT-BCTNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm
Công văn 12331/BCT-XNK quy định nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Công văn 12331/BCT-XNK quy định nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 12331/BCT-XNKNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12331/BCT-XNKV/v quy định nhập khẩu thuốc lá
Công văn 12330/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Công văn 12330/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 12330/BCT-XNKNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 12330/BCT-XNKV/v nhập khẩu thuốc lá kinh
Quyết định 3329/QĐ-BCT năm 2009 về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 3329/QĐ-BCT năm 2009 về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3329/QĐ-BCTNgày ban hành: 01 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3329/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm
Công văn 5510/BCT-KH xử lý vướng mắc miễn thuế hàng ưu đãi đầu tư thuộc dự án trước 01 tháng 01 năm 2006 do Bộ Công thương ban hành

Công văn 5510/BCT-KH xử lý vướng mắc miễn thuế hàng ưu đãi đầu tư thuộc dự án trước 01 tháng 01 năm 2006 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5510/BCT-KHNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5510/BCT-KHV/v xử lý vướng mắc miễn thuế hàng
Quyết định 1128/QĐ-BCT năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 1128/QĐ-BCT năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1128/QĐ-BCTNgày ban hành: 05 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1128/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm
Quyết định 06/QĐ-HĐCT năm 2008 về Nội quy Phiên điều trần do Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh ban hành

Quyết định 06/QĐ-HĐCT năm 2008 về Nội quy Phiên điều trần do Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh ban hành

Số hiệu: 06/QĐ-HĐCTNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/QĐ-HĐCT Hà Nội, ngày 06 tháng 11
Quyết định 40/2008/QĐ-BCT về quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT về quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 40/2008/QĐ-BCTNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng
Quyết định 37/2008/QĐ-BCT về hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 37/2008/QĐ-BCT về hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 37/2008/QĐ-BCTNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 37/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm
Công văn 6337/BCT-QLCT về triển khai thực hiện công tác bảo vệ người tiêu dùng ở địa phương do Bộ Công thương ban hành

Công văn 6337/BCT-QLCT về triển khai thực hiện công tác bảo vệ người tiêu dùng ở địa phương do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 6337/BCT-QLCTNgày ban hành: 23 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 6337/BCT-QLCT v/v triển khai thực hiện
Thông tư 09/2008/TT-BCT hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 09/2008/TT-BCT hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 09/2008/TT-BCTNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2008/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 07
Thông tư 05/2008/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM  hướng dẫn Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại ban hành

Thông tư 05/2008/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại ban hành

Số hiệu: 05/2008/TT-BCTNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008
Quyết định 17/2007/QĐ-BCT phê duyệt Qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 17/2007/QĐ-BCT phê duyệt Qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 17/2007/QĐ-BCTNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng

Lê Danh Vĩnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/02/2020 20:30:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Danh Vĩnh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB