Phạm Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Công văn về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

Số hiệu: 40/KHXXNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 1996 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/KHXX Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1996 CÔNG
Công văn hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể trong công tác xét xử và thi hành án phạt tù

Công văn hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể trong công tác xét xử và thi hành án phạt tù

Số hiệu: 33/KHXXNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 33/KHXX Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1996 CÔNG
Công văn về việc thực hiện các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo

Công văn về việc thực hiện các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo

Số hiệu: 05/KHXXNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 1996 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1996 CÔNG
Công văn hướng dẫn việc đặc xá năm 1995

Công văn hướng dẫn việc đặc xá năm 1995

Số hiệu: 27/KHXXNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 1995 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/KHXX Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1995 CÔNG
Quyết định 94-TCCP năm 1994 về chức năng nhiệm và tổ chức bộ máy của Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao do Chánh an Toà án nhân dân tối cao ban hành

Quyết định 94-TCCP năm 1994 về chức năng nhiệm và tổ chức bộ máy của Toà Kinh tế Toà án nhân dân tối cao do Chánh an Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 94-TCCPNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hưng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 94-TCCP Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1994 QUYẾT
Quyết định 426-QĐ về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp do Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành

Quyết định 426-QĐ về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp do Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 426-QĐNgày ban hành: 01 tháng 07 năm 1994 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hưng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 426-QĐ Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1994 QUYẾT
Chỉ thị 136-NCPL thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chỉ thị 136-NCPL thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 136-NCPLNgày ban hành: 11 tháng 03 năm 1993 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Hưng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 136-NCPL Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1993 CHỈ
Công văn 240/TK của Toà án nhân dân tối cao về việc hoãn phiên toà

Công văn 240/TK của Toà án nhân dân tối cao về việc hoãn phiên toà

Số hiệu: 240/TKNgày ban hành: 17 tháng 07 năm 1992 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 240/TK Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1992 CÔNG VĂN
Chỉ thị 08-TATC/CT năm 1990 về triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chỉ thị 08-TATC/CT năm 1990 về triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 08-TATC/CTNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 1990 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Hưng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08-TATC/CT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1990
Nghị quyết số 02/HĐTP về việc Áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết số 02/HĐTP về việc Áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 02/HĐTPNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 1990 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Hưng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/HĐTP Hà Nội, ngày 19
Nghị quyết số 01-HĐTP về việc hướng dẫn việc áp dụng Điều 44 Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết số 01-HĐTP về việc hướng dẫn việc áp dụng Điều 44 Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 01-HĐTPNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 1990 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Hưng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01-HĐTP Hà Nội, ngày 18
Công văn về việc Toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Công văn về việc Toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Số hiệu: 169-TATCNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 1990 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 169-TATC Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1990 CÔNG
Thông tư liên tịch 04/TTLN năm 1990 về việc giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đai do Tổng cục Quản lý ruộng đất - Toà án nhân dân tối cao ban hành

Thông tư liên tịch 04/TTLN năm 1990 về việc giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đai do Tổng cục Quản lý ruộng đất - Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 04/TTLNNgày ban hành: 03 tháng 05 năm 1990 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Phạm Hưng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/TTLN Hà
Thông tư 02/NCPL-1989 sửa đổi các mức thu án phí, lệ phí do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Thông tư 02/NCPL-1989 sửa đổi các mức thu án phí, lệ phí do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 02/NCPLNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 1989 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Hưng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/NCPL Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1989 THÔNG
Nghị quyết số 01-HĐTP/NQ về việc hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết số 01-HĐTP/NQ về việc hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 01-HĐTP/NQNgày ban hành: 19 tháng 04 năm 1989 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Hưng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:01-HĐTP/NQ Hà Nội, ngày 19

Phạm Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 29/02/2020 17:25:49
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Hùng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB