Văn bản WTO

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Văn bản WTO, Trang 1
Tờ trình số 150/TTR-CP về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới do Chính phủ ban hành

Tờ trình số 150/TTR-CP về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 150/TTR-CPNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THƯ VI?N PHÁP LU?T CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 150/TTr-CP Hà Nội, ngày 15 tháng
Quyết định số 241/WTO/VB về Thông báo nhất thể hóa bước một theo Điều 2.6 của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc

Quyết định số 241/WTO/VB về Thông báo nhất thể hóa bước một theo Điều 2.6 của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc

Số hiệu: 241/WTO/VBNgày ban hành: 11 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO NHẤT THỂ HÓA BƯỚC MỘT THEO ĐIỀU 2.6 CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG DỆT VÀ MAY MẶC Các Bộ trưởng, Thoả thuận rằng các bên tham gia còn duy
459/WTO/BC/Doanh nghiệp cảng biển Việt Nam trước WTO

459/WTO/BC/Doanh nghiệp cảng biển Việt Nam trước WTO

Số hiệu: 459/WTO/BCNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: Báo Lao động ĐƯỜNG VÀO WTO LĐ số 227 Ngày 18.08.2006 Cập nhật: 07:59:22 - 18.08.2006 DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN VIỆT NAM TRƯỚC WTO: Nguy cơ lép vế và thua thiệt
Thông báo 0061/TM-DM về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Thông báo 0061/TM-DM về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0061/TM-DMNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 0061/TM-DM Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2005 THÔNG
Quyết định số 218/WTO/VB về các vấn đề và mối quan tâm đến việc triển khai hiệp định, quyết định

Quyết định số 218/WTO/VB về các vấn đề và mối quan tâm đến việc triển khai hiệp định, quyết định

Số hiệu: 218/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** CÁC VẤN ĐỀ VÀ MỐI QUAN TÂM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH Hội nghị Bộ trưởng, Dẫn chiếu Điều IV.1, IV.5 và IX của Hiệp định Marrakesh
Tuyên bố số 250/WTO/VB của hội nghị bộ trưởng về hệ thống thương mại đa phương

Tuyên bố số 250/WTO/VB của hội nghị bộ trưởng về hệ thống thương mại đa phương

Số hiệu: 250/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** TUYÊN BỐ CỦA HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG 1.Hệ thống thương mại đa phương thể hiện trong Tổ chức Thương mại Thế giới đã góp phần quan trọng vào quá trình tăng
Tuyên bố số 254/WTO/VB về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng

Tuyên bố số 254/WTO/VB về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng

Số hiệu: 254/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** TUYÊN BỐ VỀ HIỆP ĐỊNH TRIPS VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG 1. Chúng tôi thừa nhận các vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ cộng đồng đang ảnh hưởng xấu tới các nước
Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Số hiệu: 220/WTO/VBNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ BA KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới có Danh mục cam kết cụ thể theo Hiệp
Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Số hiệu: 221/WTO/VBNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ TƯ KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO) có Danh mục cam
Nghị định thư thứ năm số 222/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Nghị định thư thứ năm số 222/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Số hiệu: 222/WTO/VBNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ NĂM KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO) có Danh mục cam
Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Số hiệu: 219/WTO/VBNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO) có Danh mục cam
Tuyên bố Marrakesh số 252/WTO/VB ngày 15 tháng 4 năm 1994 về việc kết thúc Vòng Đàm phán Uruguay

Tuyên bố Marrakesh số 252/WTO/VB ngày 15 tháng 4 năm 1994 về việc kết thúc Vòng Đàm phán Uruguay

Số hiệu: 252/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** TUYÊN BỐ MARRAKESH NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1994 Các Bộ trưởng, Đại diện cho 124 Chính phủ và Cộng đồng Châu Âu tham gia Vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa
Văn kiện Cuối cùng số 257/WTO/VB Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên

Văn kiện Cuối cùng số 257/WTO/VB Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên

Số hiệu: 257/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** VĂN KIỆN CUỐI CÙNG BAO QUÁT CÁC KẾT QUẢ CỦA VÒNG URUGUAY VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN 1.Đại diện các Chính phủ và Cộng đồng Châu Âu, thành viên của Uỷ
Quyết định 223/WTO/VB về chấp nhận và gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới

Quyết định 223/WTO/VB về chấp nhận và gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới

Số hiệu: 223/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN VÀ GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI Các Bộ Trưởng, Ghi nhận rằng Điều XI và Điều XIV của Hiệp định thành lập
Thỏa thuận số 248/WTO/VB ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp-DSU

Thỏa thuận số 248/WTO/VB ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp-DSU

Số hiệu: 248/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** THỎA THUẬN GHI NHẬN VỀ CÁC QUY TẮC VÀ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ PHỤ LỤC 2 Các Thành viên nhất trí như sau: Điều 1:Phạm vi điều

Tin nổi bật Văn bản WTO

Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản
Mẫu văn bản đề nghị Đưa hàng hóa về bảo quản

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB