Chỉ thị

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Chỉ thị, Trang 3
Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2012 tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2012 tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 28/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 2012-11-13 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2012 triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2012 triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Hà
Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2012 tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2012 tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 28/CT-TTgNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11
Chỉ thị 06/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chỉ thị 06/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 06/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Xuân Tiến ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2012/CT-UBND
Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chỉ thị 17/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 17/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Duy Cường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2012/CT-UBND Yên
Chỉ thị 22/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 22/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2012 tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2012 tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 25/CT-TTgNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 09
Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 21/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư ngân sách Nhà nước 03 năm 2013 - 2015 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư ngân sách Nhà nước 03 năm 2013 - 2015 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 04/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đoàn Văn Thanh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/CT-UBND Cần
Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL năm 2012 tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL năm 2012 tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2522/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2522/CT-BVHTTDL Hà
Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Số hiệu: 08/CT-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trương Văn Sáu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/CT-UBND Vĩnh Long,
Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 19/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Minh Trí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/CT-UBND
Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2132/CT-BGDĐTNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2132/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 8
Chỉ thị 15/2012/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh lớp đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 15/2012/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh lớp đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 15/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2012 về tăng cường chăm sóc người có công cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2012 về tăng cường chăm sóc người có công cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12/CT-TTgNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 04

Tin nổi bật Chỉ thị

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB