Chỉ thị

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Chỉ thị, Trang 4
Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL năm 2012 chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL năm 2012 chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 65/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/CT-BVHTTDL Hà Nội,
Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2012 về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2012 về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/CT-TTgNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 04
Chỉ thị 12/CT-BTTTT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chỉ thị 12/CT-BTTTT năm 2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 12/CT-BTTTTNgày ban hành: 21 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Bắc Son BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-BTTTT Hà Nội, ngày
Chỉ thị 782/CT-BNN-TCTL năm 2012 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống úng ngập trong mùa mưa bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chỉ thị 782/CT-BNN-TCTL năm 2012 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống úng ngập trong mùa mưa bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 782/CT-BNN-TCTLNgày ban hành: 21 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 06/CT-UBND Hà Nội,
Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2012 về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2012 về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 03/CT-NHNNNgày ban hành: 16 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-NHNN Hà Nội, ngày 16
Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2012 về tăng cường biện pháp an toàn, phòng và chữa cháy do Bộ Công thương ban hành

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2012 về tăng cường biện pháp an toàn, phòng và chữa cháy do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 05/CT-BCTNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Quốc Vượng BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/CT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm
Chỉ thị 04/2012/CT-UBND về tăng cường biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND về tăng cường biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 04/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Đình Cự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/CT-UBND Phú
Chỉ thị 08/2012/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Minh Trí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/CT-UBND
Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2012 triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định 443/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2012 triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định 443/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 04/CT-BCTNgày ban hành: 22 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Huy Hoàng BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012
Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Cán bộ - công chức năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Cán bộ - công chức năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 01/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thành Chung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/CT-UBND Quận 8,
Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2012 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2012 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/CT-TTgNgày ban hành: 20 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 01
Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2012/CT-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2011 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2011 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22/CT-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Huy Tưởng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Hà Nội,

Tin nổi bật Chỉ thị

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB