Công điện

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công điện, Trang 3
Công điện 1621/CĐ-TTg về tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa ngập và lũ gây ra, chủ động đối phó với những tình huống xấu do mưa bão có thể xảy ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 1621/CĐ-TTg về tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa ngập và lũ gây ra, chủ động đối phó với những tình huống xấu do mưa bão có thể xảy ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1621/CĐ-TTgNgày ban hành: 10 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1621/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 10
Công điện 61/CĐ-BGTVT về công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ. Xử lý ngay tình trạng hư hỏng trên các tuyến quốc lộ trong tháng 9/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 61/CĐ-BGTVT về công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ. Xử lý ngay tình trạng hư hỏng trên các tuyến quốc lộ trong tháng 9/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 61/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Lê Mạnh Hùng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 61/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng 9
Công điện 43/CĐ-BGTVT về việc đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 43/CĐ-BGTVT về việc đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 43/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Lê Mạnh Hùng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 43/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm
Công điện 451/CĐ-BGDĐT về ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Đại học, Học viện, các trường đại học trong việc chuẩn bị và tổ chức tốt, an toàn, nghiêm túc đợt thi đại học khối A và V vừa qua do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công điện 451/CĐ-BGDĐT về ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Đại học, Học viện, các trường đại học trong việc chuẩn bị và tổ chức tốt, an toàn, nghiêm túc đợt thi đại học khối A và V vừa qua do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 451/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Thiện Nhân BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 451/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07
Công điện 1105/CĐ-TTg về việc tiếp tục làm tốt công tác đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 1105/CĐ-TTg về việc tiếp tục làm tốt công tác đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1105/CĐ-TTgNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 1105/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 06tháng 7 năm
Công điện 4416/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của mưa, lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Y tế ban hành

Công điện 4416/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của mưa, lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4416/CĐ-BYTNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4416/CĐ-BYT Hà Nội, 07h00 ngày 06 tháng 7 năm
Công điện 40/TCT-VP về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Công điện 40/TCT-VP về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 40/TCT-VPNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đặng Hạnh Thu BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 40/TCT-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Công điện 4012/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 3 trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Công điện 4012/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 3 trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4012/CĐ-BYTNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4012/CĐ-BYT Hà Nội, 9h00 ngày 24 tháng 6năm
Công điện 3888/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Công điện 3888/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3888/CĐ-BYTNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3888/CĐ-BYT Hà Nội, 10h00 ngày 18 tháng 6 năm
Công điện 38/TCT-VP về tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Công điện 38/TCT-VP về tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 38/TCT-VPNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Duy Khương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 38/TCT-VP Hà Nội,
Công điện 2645/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 1 trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Công điện 2645/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 1 trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2645/CĐ-BYTNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Trương Xuân Hương BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2645/CĐ-BYT Hà Nội, 9h00 ngày 05 tháng 5 năm
Công điện 03/CĐ-BTNMT về việc chủ động đối phó với cơn bão số 1 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công điện 03/CĐ-BTNMT về việc chủ động đối phó với cơn bão số 1 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 03/CĐ-BTNMTNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Văn Đức BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 03 /CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 05
Công điện 2592/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 1 trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Công điện 2592/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn Bão số 1 trên biển đông do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2592/CĐ-BYTNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2592/CĐ-BYT Hà Nội, 9h00 ngày 04 tháng 5 năm
Công điện 23/CĐ-BGTVT về việc phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 23/CĐ-BGTVT về việc phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 23/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Lê Mạnh Hùng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 23/CĐ-BGTVTV/v: Phòng chống dịch cúm A
Công điện 639/CĐ-TTg về chủ động phòng ngừa dịch cúm lợn A (H1N1), bảo vệ sức khỏe nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 639/CĐ-TTg về chủ động phòng ngừa dịch cúm lợn A (H1N1), bảo vệ sức khỏe nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 639/CĐ-TTgNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 639/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 29tháng 4 năm

Tin nổi bật Công điện

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB