Công điện

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công điện, Trang 4
Công điện 21/CĐ-BGTVT về việc để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải dịp Lễ 30.4 và 1.5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 21/CĐ-BGTVT về việc để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải dịp Lễ 30.4 và 1.5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 21/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Lê Mạnh Hùng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 21/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng 4
Công điện 547/CĐ-TTg về việc để bảo đảm cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 547/CĐ-TTg về việc để bảo đảm cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 547/CĐ-TTgNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Sinh Hùng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 547/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 10tháng 4 năm
Công điện 1321/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu có thể xảy ra đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông lật xe tại huyện Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận do Bộ Y tế ban hành

Công điện 1321/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu có thể xảy ra đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông lật xe tại huyện Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1321/CĐ-BYTNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đỗ Hán BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1321/CĐ-BYT Hà Nội, 19h ngày 14 tháng 3 năm 2009 CÔNG ĐIỆN
Công điện 7649/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Công điện 7649/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7649/CĐ-BYTNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 7649/CĐ-BYT Hà Nội, 10h00 ngày 07 tháng 11 năm
Công điện 05/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 9 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Cà Mau do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công điện 05/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 9 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Cà Mau do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 05/CĐ-BTNMTNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 07
Công điện 7585/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Công điện 7585/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7585/CĐ-BYTNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Trần Chí Liêm BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7585/CĐ-BYT Hà Nội, 09h ngày 05 tháng 11 năm 2008
Công điện 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Công điện 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7572/CĐ-BYTNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 7572/CĐ-BYT Hà Nội, 16h00 ngày 04 tháng 11 năm
Công điện 554/CĐ-BGDĐT về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, lũ lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại của mưa, lũ lụt gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công điện 554/CĐ-BGDĐT về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, lũ lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại của mưa, lũ lụt gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 554/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 03 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 554/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 03
Công điện 89/CĐ-BGTVT về việc để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, dịp Lễ hội Xuân 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 89/CĐ-BGTVT về việc để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, dịp Lễ hội Xuân 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 89/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Hồ Nghĩa Dũng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 89/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 10
Công điện 81/CĐ-BGTVT về việc bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 81/CĐ-BGTVT về việc bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 81/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 81/CĐ-BGTVTV/v bảo đảm an toàn giao
Công điện 1746/CĐ-TTg về việc tàu NEWORIEN TAL của Panama bị đắm trên vùng biển tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 1746/CĐ-TTg về việc tàu NEWORIEN TAL của Panama bị đắm trên vùng biển tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1746/CĐ-TTgNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 1746/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 10
Công điện 80/CĐ-BGTVT về việc cầu Kinh Xáng thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị thủng gây nên hiện tượng kẹt xe do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Công điện 80/CĐ-BGTVT về việc cầu Kinh Xáng thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị thủng gây nên hiện tượng kẹt xe do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 80/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 80/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 10
Công điện 528/CĐ-BGTVT về việc thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 528/CĐ-BGTVT về việc thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 528/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Xuân Hào BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 528/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 15
Công điện 7033/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Công điện 7033/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7033/CĐ-BYTNgày ban hành: 13 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đỗ Hán BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7033/CĐ-BYT Hà Nội,14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2008 CÔNG
Công điện 76/CĐ-BGTVT về việc để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía nam Vành đai III thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công điện 76/CĐ-BGTVT về việc để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía nam Vành đai III thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 76/CĐ-BGTVTNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 76/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng

Tin nổi bật Công điện

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB