Công điện

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công điện, Trang 5
Công điện 6772/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa bão cơn bão số 8 do Bộ Y tế ban hành

Công điện 6772/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa bão cơn bão số 8 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6772/CĐ-BYTNgày ban hành: 02 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đỗ Hán BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6772/CĐ-BYT Hà Nội, 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2008 CÔNG
Công điện 6711/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa bão cơn bão số 7 do Bộ Y tế ban hành

Công điện 6711/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa bão cơn bão số 7 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6711/CĐ-BYTNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6711/CĐ-BYT Hà Nội, 8h00 ngày 30 tháng 9 năm
Công điện 6709/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó với Cơn bão số 7 do Bộ Y tế ban hành

Công điện 6709/CĐ-BYT về việc chuẩn bị các công tác đối phó với Cơn bão số 7 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6709/CĐ-BYTNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Mạnh Cường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6709/CĐ-BYT Hà Nội, 16h00 ngày 29 tháng 9 năm
Công điện 03/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 7 và ảnh hưởng của bão do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công điện 03/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 7 và ảnh hưởng của bão do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 03/CĐ-BTNMTNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Công Thành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 03/CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Công điện 432/CĐ-BGDĐT về việc triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra (Bão số 6) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công điện 432/CĐ-BGDĐT về việc triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra (Bão số 6) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 432/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số:
Công điện 6549/CĐ-BYT về việc đối phó với Bão số 6 do Bộ Y tế ban hành

Công điện 6549/CĐ-BYT về việc đối phó với Bão số 6 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6549/CĐ-BYTNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đỗ Hán BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 6549/CĐ-BYT Hà Nội, 8h00 ngày 24 tháng 9 năm 2008 CÔNG ĐIỆN
Công điện 6547/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão HUGUPIT do Bộ Y tế ban hành

Công điện 6547/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão HUGUPIT do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6547/CĐ-BYTNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đỗ Hán BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 6547/CĐ-BYT Hà Nội, 16h00 ngày 23 tháng 9 năm 2008 CÔNG ĐIỆN
Công điện 6505/CĐ-BYT về việc đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão mạnh đang hoạt động ở vùng biển Đông cách đảo Lu- Dong (Phi-Lip-Pin) khoảng 580km về phía đông do Bộ Y tế ban hành

Công điện 6505/CĐ-BYT về việc đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão mạnh đang hoạt động ở vùng biển Đông cách đảo Lu- Dong (Phi-Lip-Pin) khoảng 580km về phía đông do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6505/CĐ-BYTNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Đỗ Hán BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 6505/CĐ-BYT Hà Nội, 11h00 ngày 22 tháng 9 năm 2008 CÔNG ĐIỆN
Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương  ban hành

Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8261/BCT-TTTNNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8261/BCT-TTTN Hà Nội, ngày 16 tháng 09
Công điện 1452 về việc hạn chế tới mức thấp nhất khả năng gây hại của dịch Sâu đục thân bướm 2 chấm lứa 5 đang vũ hóa rộ do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Công điện 1452 về việc hạn chế tới mức thấp nhất khả năng gây hại của dịch Sâu đục thân bướm 2 chấm lứa 5 đang vũ hóa rộ do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 1452Ngày ban hành: 15 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Quang Minh CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------ Số: 1452 Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2008
Công điện 1085/CĐ-TTg về việc chủ động dập tắt dịch bệnh nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 1085/CĐ-TTg về việc chủ động dập tắt dịch bệnh nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1085/CĐ-TTgNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1085/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm
Công điện khẩn 33/CĐ-BNN về việc tăng cường công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa ở Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công điện khẩn 33/CĐ-BNN về việc tăng cường công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa ở Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 33/CĐ-BNNNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 33/CĐ-BNNV/v: tăng
Công điện 276/CĐ-BGDĐT về việc rút kinh nghiệm hai đợt thi đại học vừa qua, để tổ chức tốt, nghiêm túc đợt thi cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công điện 276/CĐ-BGDĐT về việc rút kinh nghiệm hai đợt thi đại học vừa qua, để tổ chức tốt, nghiêm túc đợt thi cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 276/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 11 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Bành Tiến Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ------- Số: 276/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm
Công điện 253/CĐ-BGDĐT về việc chuẩn bị Đợt II kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2008  do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công điện 253/CĐ-BGDĐT về việc chuẩn bị Đợt II kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 253/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Bành Tiến Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc -------------- Số: 253/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 7
Công điện 03/BTC-QLG về việc đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Công điện 03/BTC-QLG về việc đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 03/BTC-QLGNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Vũ Văn Ninh BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/BTC-QLG Hà Nội, ngày 30tháng 6 năm 2008 CÔNG ĐIỆN

Tin nổi bật Công điện

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB