Công ước

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công ước, Trang 1
Công ước 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động

Công ước 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động

Số hiệu: 187 Loại văn bản: Công ước Ngày ban hành: 2006-06-15 Người ký: Chưa xác định CÔNG ƯỚC 187 VỀ CƠ CHẾ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao
Công ước 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động

Công ước 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động

Số hiệu: 187Ngày ban hành: 15 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC 187 VỀ CƠ CHẾ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động
Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp quốc

Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp quốc

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2003 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG Lời nói đầu Các Quốc gia thành viên Công ước này, Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối
Công ước 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp

Công ước 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp

Số hiệu: 184Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 2001 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 184 VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế
Công ước 182 năm 1999 nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

Công ước 182 năm 1999 nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

Số hiệu: 182Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 1999 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 182 CÔNG ƯỚC NGHIÊM CẤM VÀ HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP XOÁ BỎ CÁC HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT, 1999 Hội nghị toàn thể Tổ chức Lao động quốc tế, Được
Công ước về bắt giữ tàu năm 1999 của Liên hợp quốc

Công ước về bắt giữ tàu năm 1999 của Liên hợp quốc

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 12 tháng 03 năm 1999 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC NĂM 1999 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BẮT GIỮ TÀU Ðể đảm bảo phát triển hài hoà thương mại hàng hải thế giới. Xét thấy cần thiết phải hình thành một khuôn khổ
Công ước chung về việc an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ

Công ước chung về việc an toàn trong quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn trong quản lý chất thải phóng xạ

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 1997 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC CHUNG VỀ AN TOÀN TRONG QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ AN TOÀN TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ 1. Từ 1.9.1997 đến 5.9.1997 tại Viên, Hội nghị
Công ước 179 năm 1996 về tuyển mộ và sắp xếp việc làm đối với thuyền viên

Công ước 179 năm 1996 về tuyển mộ và sắp xếp việc làm đối với thuyền viên

Số hiệu: 179Ngày ban hành: 22 tháng 10 năm 1996 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 179 CÔNG ƯỚC VỀ TUYỂN MỘ VÀ SẮP XẾP VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THUYỀN VIÊN,1996 Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế được Hội đồng quản trị ILO tổ chức
Công ước 177 năm 1996 về việc làm tại nhà

Công ước 177 năm 1996 về việc làm tại nhà

Số hiệu: 177Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 177 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC LÀM TẠI NHÀ, 1996 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế Sau khi được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế
Công ước 176 về an toàn, sức khỏe trong hầm mỏ

Công ước 176 về an toàn, sức khỏe trong hầm mỏ

Số hiệu: 176Ngày ban hành: 22 tháng 06 năm 1995 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 176 VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE TRONG HẦM MỎ Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày sáu tháng sáu năm 1995, trong
Công ước về an toàn hạt nhân

Công ước về an toàn hạt nhân

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 20 tháng 09 năm 1994 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ AN TOÀN HẠT NHÂN Công ước về An toàn Hạt nhân được thông qua ngày 17 tháng Sáu năm 1994 tại Viên. Công ước được mở ra cho ký kết vào ngày 20 tháng
Công ước 175 năm 1994 về lao động bán công

Công ước 175 năm 1994 về lao động bán công

Số hiệu: 175Ngày ban hành: 28 tháng 06 năm 1994 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 175 CÔNG ƯỚC VỀ LAO ĐỘNG BÁN CÔNG, 1994 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại
Công ước 174 về phòng ngừa những tai nạn lao động nghiêm trọng

Công ước 174 về phòng ngừa những tai nạn lao động nghiêm trọng

Số hiệu: 174Ngày ban hành: 22 tháng 06 năm 1993 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 174 VỀ PHÒNG NGỪA NHỮNG TAI NẠN LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc
Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 1993

Công ước quốc tế về quyền cầm giữ và cầm cố hàng hải 1993

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 1993 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CẦM GIỮ VÀ CẦM CỐ HÀNG HẢI 1993 Tổ chức tại Palais des Nations, Geneva, từ 19 tháng 4 đến 6 tháng 5 năm 1993 Các quốc gia tham gia hội
Công ước 173 năm 1992 về bảo vệ những yêu sách của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán

Công ước 173 năm 1992 về bảo vệ những yêu sách của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán

Số hiệu: 173Ngày ban hành: 23 tháng 06 năm 1992 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 173 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC BẢO VỆ NHỮNG YÊU SÁCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN, 1992 Hội nghị toàn thể

Tin nổi bật Công ước

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB