Công ước

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công ước, Trang 2
Công ước về đa dạng sinh học (CBD)

Công ước về đa dạng sinh học (CBD)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 1992 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC (CBD) LỜI TỰA CÁC BÊN KÝ KẾT - Ý thức được giá trị thực chất của đa dạng sinh học và giá trị sinh thái, di truyền, xã hội, kinh tế,
Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc

Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 1992 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU CỦA LIÊN HỢP QUỐC Các Bên tham gia công ước này: Thừa nhận rằng sự thay đổi của khí hậu trái đất và những hiệu ứng nguy hại
Công ước 172 năm 1991 về điều kiện lao động trong các khách sạn và nhà hàng và các cơ sở tương tự

Công ước 172 năm 1991 về điều kiện lao động trong các khách sạn và nhà hàng và các cơ sở tương tự

Số hiệu: 172Ngày ban hành: 25 tháng 06 năm 1991 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 172 CÔNG ƯỚC VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG VÀ CÁC CƠ SỞ TƯƠNG TỰ, 1991 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 19 tháng 03 năm 1991 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** VĂN KIỆN NĂM 1991 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI(Thông qua ngày 02.12.1961, được sửa đổi tại Giơnevơ ngày 10.11.1972, 23.10.1978 và 19.3.1991)
Công ước 171 năm 1990 về làm việc ban đêm

Công ước 171 năm 1990 về làm việc ban đêm

Số hiệu: 171Ngày ban hành: 26 tháng 06 năm 1990 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 171 CÔNG ƯỚC VỀ LÀM VIỆC BAN ĐÊM, 1990 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập
Công ước 170 năm 1990 về an toàn trong việc sử dụng  hoá chất khi làm việc

Công ước 170 năm 1990 về an toàn trong việc sử dụng hoá chất khi làm việc

Số hiệu: 170Ngày ban hành: 25 tháng 06 năm 1990 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 170 CÔNG ƯỚC VỀ AN TOÀN TRONG VIỆC SỬ DỤNG HOÁ CHẤT KHI LÀM VIỆC, 1990 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế. Được Hội đồng quản trị của Văn
Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng

Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 23 tháng 03 năm 1989 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC BASEL VỀ KIỂM SOÁT VẬN CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI CÁC PHẾ THẢI NGUY HIỂM VÀ VIỆC TIÊU HUỶ CHÚNG LỜI NÓI ĐẦU CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC Ý thức được những thiệt
Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)

Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tế (1988)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 09 tháng 12 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU QUỐC TẾ (1988) (Nghị quyết 43/165 của Ðại Hội Ðồng, phụ lục) Chương I. Phạm Vi Áp Dụng Và Hình Thức Của Phương
Công ước 168 năm 1988 về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp

Công ước 168 năm 1988 về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp

Số hiệu: 168Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 168 CÔNG ƯỚC VỀ XÚC TIẾN VIỆC LÀM VÀ BẢO VỆ CHỐNG THẤT NGHIỆP, 1988 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng
Công ước 167 về an toàn sức khỏe trong xây dựng

Công ước 167 về an toàn sức khỏe trong xây dựng

Số hiệu: 167Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1988 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 167 VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG XÂY DỰNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập
Công ước 165 năm 1987 về an sinh xã hội cho thuyền viên (đã sửa đổi)

Công ước 165 năm 1987 về an sinh xã hội cho thuyền viên (đã sửa đổi)

Số hiệu: 165Ngày ban hành: 09 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 165 CÔNG ƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI CHO THUYỀN VIÊN, (ĐÃ SỬA ĐỔI), 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao
Công ước 166 năm 1987 về hồi hương thuyền viên (đã sửa đổi)

Công ước 166 năm 1987 về hồi hương thuyền viên (đã sửa đổi)

Số hiệu: 166Ngày ban hành: 09 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 166 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC HỒI HƯƠNG THUYỀN VIÊN (ĐÃ SỬA ĐỔI), 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động
Công ước 163 năm 1987 về phúc lợi của thuyền viên

Công ước 163 năm 1987 về phúc lợi của thuyền viên

Số hiệu: 163Ngày ban hành: 08 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 163 CÔNG ƯỚC VỀ PHÚC LỢI CỦA THUYỀN VIÊN, 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế triệu
Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế (thuyền viên)

Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế (thuyền viên)

Số hiệu: 164Ngày ban hành: 08 tháng 10 năm 1987 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 164 CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ CHĂM SÓC Y TẾ (THUYỀN VIÊN), 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng
Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986

Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 1986 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ TRỢ GIÚP TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TAI NẠN HẠT NHÂN HAY SỰ CỐ PHÓNG XẠ KHẨN CẤP NĂM 1986 Các quốc gia tham gia công ước này, sau khi NHẬN THỨC rằng những

Tin nổi bật Công ước

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB