Công ước

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công ước, Trang 3
Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 1986 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ THÔNG BÁO NHANH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ HẠT NHÂN Các quốc gia tham gia công ước này: NHẬN THỨC rằng các hoạt động hạt nhân đang được tiến hành
Công ước 160 năm 1985 về thống kê lao động

Công ước 160 năm 1985 về thống kê lao động

Số hiệu: 160Ngày ban hành: 25 tháng 06 năm 1985 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 160 CÔNG ƯỚC VỀ THỐNG KÊ LAO ĐỘNG, 1985 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập
Công ước 161 về dịch vụ y tế lao động

Công ước 161 về dịch vụ y tế lao động

Số hiệu: 161Ngày ban hành: 26 tháng 05 năm 1985 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 161 VỀ DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại
Công ước viên về bảo vệ tầng ôzôn

Công ước viên về bảo vệ tầng ôzôn

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 1985 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ BẢO VỆ TẦNG ÔZÔN Lời mở đầu Các bên ký Công ước này, Nhận thấy: tác động tai hại tiềm tàng đến sức khoẻ con người và môi trường qua tầng ôzôn.
Công ước 159 năm 1983 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm của người có khuyết tật

Công ước 159 năm 1983 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm của người có khuyết tật

Số hiệu: 159Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1983 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 159 CÔNG ƯỚC VỀ TÁI THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT, 1983 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản
Công ước 157 năm 1982 về thiết lập một hệ thống quốc tế để duy trì các quyền về an toàn xã hội

Công ước 157 năm 1982 về thiết lập một hệ thống quốc tế để duy trì các quyền về an toàn xã hội

Số hiệu: 157Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 1982 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 157 CÔNG ƯỚC VỀ THIẾT LẬP MỘT HỆ THỐNG QUỐC TẾ ĐỂ DUY TRÌ CÁC QUYỀN VỀ AN TOÀN XÃ HỘI, 1982 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội
Công ước 156 năm 1981 về bình đẳng cơ may và đối xử với lao động nam và nữ: những người lao động có trách nhiệm gia đình

Công ước 156 năm 1981 về bình đẳng cơ may và đối xử với lao động nam và nữ: những người lao động có trách nhiệm gia đình

Số hiệu: 156Ngày ban hành: 23 tháng 06 năm 1981 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 156 CÔNG ƯỚC VỀ BÌNH ĐẲNG CƠ MAY VÀ ĐỐI XỬ VỚI LAO ĐỘNG NAM VÀ NỮ: NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM GIA ĐÌNH, 1981 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao
Công ước 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động

Công ước 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động

Số hiệu: 155Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1981 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 155 VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng
Công ước 154 năm 1981 về xúc tiến thương lượng tập thể

Công ước 154 năm 1981 về xúc tiến thương lượng tập thể

Số hiệu: 154Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 1981 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 154 CÔNG ƯỚC VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, 1981 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc
Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG)

Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 1980 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 (CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ) Các nước thành viên của công ước này: + Coi trọng những mục tiêu tổng quát ghi trong
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 1979 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ Những quốc gia tham gia Công ước: - Lưu ý rằng Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định lại niềm tin
Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân

Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 1979 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC BẢO VỆ AN TOÀN VẬT LIỆU HẠT NHÂN Các nước tham gia công ước này THỪA NHẬN quyền của tất cả các nước được phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 1979 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** VĂN KIỆN CÔNG ƯỚC PARIS VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP(Thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại
Công ước 150 năm 1978 về quản lý lao động: vai trò, chức năng và tổ chức

Công ước 150 năm 1978 về quản lý lao động: vai trò, chức năng và tổ chức

Số hiệu: 150Ngày ban hành: 26 tháng 06 năm 1978 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC 150 CÔNG ƯỚC VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ TỔ CHỨC, 1978 Hội nghị của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động
Công ước về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 1978

Công ước về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 1978

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 1978 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, 1978 LỜI MỞ ĐẦU Các quốc gia tham gia Công ước này, Thừa nhận sự mong muốn ấn định bằng sự

Tin nổi bật Công ước

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB