Công ước

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công ước, Trang 4
Công ước 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Công ước 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc

Số hiệu: 148Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 1977 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 148 VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC RỦI RO NGHỀ NGHIỆP DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ, ỒN VÀ RUNG Ở NƠI LÀM VIỆC Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động
Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 1976 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN HÀNG HẢI 1976 Các Quốc gia Thành viên của Công ước này, Nhận thức được mong muốn xác định bằng thoả thuận
Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động

Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động

Số hiệu: 144Ngày ban hành: 21 tháng 06 năm 1976 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 144 CÔNG ƯỚC VỀ SỰ THAM KHẢO Ý KIẾN BA BÊN NHẰM XÚC TIẾN VIỆC THI HÀNH CÁC QUY PHẠM QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG, 1976 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động
Công ước 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra

Công ước 139 về việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc các tác nhân gây ung thư gây ra

Số hiệu: 139Ngày ban hành: 24 tháng 06 năm 1974 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC SỐ 139 VỀ VIỆC KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG NGỪA CÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP ĐỘC HẠI DO CÁC CHẤT HOẶC CÁC TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ GÂY RA Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao
Công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh

Công ước liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 1974 Loại văn bản: Công ước Người ký: *** CÔNG ƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÂN PHỐI TÍN HIỆU MANG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN QUA VỆ TINH (Làm tại Brussels ngày 21/5/1974) Các Quốc gia ký kết, Nhận thấy rằng việc

Tin nổi bật Công ước

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB