Công văn

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công văn, Trang 3
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3610/BGDĐT-TCCBNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3610/BGDĐT-TCCB V/v góp
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 1796/BNN-PCNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4353/VPCP-KTNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4353/VPCP-KTN V/v triển khai thực
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4370/VPCP-KTNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4370/VPCP-KTN V/v bổ sung bến
Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án

Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1313/UBND-NNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1313/UBND-NN V/v đề nghị
Công văn 4305/VPCP-KTN về cấp phép thăm dò mỏ đá granite tại xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4305/VPCP-KTN về cấp phép thăm dò mỏ đá granite tại xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4305/VPCP-KTNNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4305/VPCP-KTN V/v cấp phép thăm
Công văn 4310/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4310/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4310/VPCP-QHQTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4310/VPCP-QHQT V/v điều chỉnh dự án
Công văn 2472/BNN-HTQT về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2472/BNN-HTQT về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2472/BNN-HTQTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Kim Long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2472/BNN-HTQT
Công văn 4267/VPCP-KGVX tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4267/VPCP-KGVX tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4267/VPCP-KGVXNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4267/VPCP-KGVX V/v tổ chức
Công văn 4276/VPCP-TCCV tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4276/VPCP-TCCV tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4276/VPCP-TCCVNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4276/VPCP-TCCV V/v tổ chức Cuộc
Công văn 4289/VPCP-QHQT về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình SP-RCC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4289/VPCP-QHQT về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình SP-RCC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4289/VPCP-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đức Đam VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4289/VPCP-QHQT V/v Thông tư liên
Công văn 2841/TCHQ-GSQL về thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2841/TCHQ-GSQL về thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2841/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2841/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2842/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2842/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2842/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2842/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2852/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2852/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2852/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2852/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2823/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2823/TCHQ-TXNK V/v

Tin nổi bật Công văn

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB