Công văn

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Công văn, Trang 5
Công văn 123/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 123/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 123/XNK-XXHHNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Thanh Hải BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/XNK-XXHH V/v
Công văn 124/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 124/XNK-XXHH năm 2013 về vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 124/XNK-XXHHNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Thanh Hải BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/XNK-XXHH V/v
Công văn 2114/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2114/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2114/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2114/TCHQ-TXNK
Công văn 2033/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2033/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2033/TCHQ-GSQLNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Nhất Kha BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2033/TCHQ-GSQL V/v
Công văn 2034/TCHQ-TXNK về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2034/TCHQ-TXNK về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2034/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2034/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2520/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 2520/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2520/BGDĐT-NGCBQLGDNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Đức Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2520/BGDĐT-NGCBQLGD V/v
Công văn 298/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 298/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 298/GSQL-GQ2Ngày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Nhất Kha TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/GSQL-GQ2
Công văn 1999/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1999/TCHQ-TXNK thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1999/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1999/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2004/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2004/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2004/TCHQ-CCHĐHNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Bình BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2004/TCHQ-CCHĐH
Công văn 1958/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1958/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1958/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1958/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1960/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1960/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1960/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1960/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1961/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1961/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1961/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1961/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1251/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1251/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1251/LĐTBXH-LĐTLNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Minh Hào BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1728/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1745/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1745/TCHQ-TXNK V/v

Tin nổi bật Công văn

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB