Điều ước quốc tế

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Điều ước quốc tế, Trang 1
Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Số hiệu: 22/2011/TB-LPQTNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinet BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước giữa Việt Nam - Nam Phi

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước giữa Việt Nam - Nam Phi

Số hiệu: 54/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 06 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thái Lai, Marthinus Van Schalkwyk BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 54/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước
Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa Việt Nam - Hà Lan

Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa Việt Nam - Hà Lan

Số hiệu: 55/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Tấn Dũng, Jan Peter Bcetkenende BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 55/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010 Thỏa thuận đối tác chiến lược
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp quốc (Unesco) giai đoạn 2010 - 2015

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp quốc (Unesco) giai đoạn 2010 - 2015

Số hiệu: 52/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thanh Sơn, Irina Bokova BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 52/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước
Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Số hiệu: 53/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Hồ Nghĩa Dũng, Michael W.Michalak BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 53/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải
Thông cáo chung 02/2010/SL-LPQT về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Thông cáo chung 02/2010/SL-LPQT về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Số hiệu: 02/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hugo Martinez BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 02/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010 Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ
Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát, ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và các loài hoang dã trái phép trong giai đoạn 2009 - 2012 giữa Cục Thanh tra Lâm nghiệp nuớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cục Kiểm lâm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát, ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và các loài hoang dã trái phép trong giai đoạn 2009 - 2012 giữa Cục Thanh tra Lâm nghiệp nuớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cục Kiểm lâm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Hà Công Tuấn, Veunevang BOUTTALATH BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA CỤC THANH TRA LÂM NGHIỆP NUỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ CỤC KIỂM LÂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
Biên bản kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp kinh tế thương mại Việt Nam - Thỗ Nhĩ Kỳ

Biên bản kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp kinh tế thương mại Việt Nam - Thỗ Nhĩ Kỳ

Số hiệu: 16/2009/SL-LPQTNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Vũ Huy Hoàng, Hayatti Yazici BỘ NGOẠI GIAO ------ Số: 16/2009/SL-LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009 Biên bản kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban hỗn
Hiệp định 11/2010/SL-LPQT về hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Hiệp định 11/2010/SL-LPQT về hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Số hiệu: 11/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trần Quốc Thắng, Bô Rítx Pê-Trô-Vich Xi Mô-Nốv BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 11/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010 Hiệp định giữa Chính phủ
Hiệp định về nhận trở lại công dân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển

Hiệp định về nhận trở lại công dân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển

Số hiệu: 10/2009/SL-LPQTNgày ban hành: 16 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Vũ Dũng, Gustaf Lind BỘ NGOẠI GIAO -------- Số: 10/2009/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Chương trình số 51/2007/SL-LPQT về việc trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giai đoạn 2008 - 2010 do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ban hành

Chương trình số 51/2007/SL-LPQT về việc trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giai đoạn 2008 - 2010 do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ban hành

Số hiệu: 51/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Hoàng Tuấn Anh, Mun Jae Chol BỘ NGOẠI GIAO ***** Số: 51/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2007 Chương trình trao đổi văn hóa, nghệ thuật,
Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Số hiệu: 18/2009/SL-LPQTNgày ban hành: 22 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Lê Hồng Anh, OsMan Giines BỘ NGOẠI GIAO --------- Số: 18/2009/SL-LPQT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
Tuyên bố chung về cuộc họp cấp cao lần thứ tư giữa thủ tướng ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam về tam giác phát triển

Tuyên bố chung về cuộc họp cấp cao lần thứ tư giữa thủ tướng ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam về tam giác phát triển

Số hiệu: Khongso23Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2001 TUYÊN BỐ CHUNG CUỘC HỌP CẤP CAO LẦN THỨ TƯ
Hiệp định số 39/2006/SL/LPQT về việc  Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ do Bộ Ngoại giao ban hành

Hiệp định số 39/2006/SL/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 39/2006/SL/LPQTNgày ban hành: 22 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trương Văn Đoan BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 39/2006/SL/LPQT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 Hiệp định Hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước
Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT về hợp tác y tế và khoa học y học giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành

Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT về hợp tác y tế và khoa học y học giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 35/2006/SL-LPQTNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC Y TẾ VÀ KHOA HỌC Y HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ Chính phủ Cộng

Tin nổi bật Điều ước quốc tế

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB