Điều ước quốc tế

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Điều ước quốc tế, Trang 2
Văn bản số 33/2006/SL-LPQT về khuôn khổ hợp tác quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế giai đoạn 2006 – 2010 về xúc tiến việc làm bền vững tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Văn bản số 33/2006/SL-LPQT về khuôn khổ hợp tác quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế giai đoạn 2006 – 2010 về xúc tiến việc làm bền vững tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 33/2006/SL-LPQTNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Lương Trào KHUÔN KHỔ KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC GIA GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN
Biên bản hợp tác về sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán giữa CPA Australia và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia ban hành

Biên bản hợp tác về sự phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán giữa CPA Australia và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia ban hành

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Bùi Văn Mai, Paul Meikeijohn BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA CPA AUSTRALIA VÀ HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM Biên bản Hợp tác này được ký tại Hà Nội, ngày 17
Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A rập Ai cập

Bản ghi nhớ về việc hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A rập Ai cập

Số hiệu: 28/2006/LPQTNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trương Đình Tuyển, Fayza Aboulnaga BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC DU LỊCHGIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA A RẬP AI
Thỏa thuận số 13/2006/LPQT về việc hợp tác trong khuôn khổ APEC giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru

Thỏa thuận số 13/2006/LPQT về việc hợp tác trong khuôn khổ APEC giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru

Số hiệu: 13/2006/LPQTNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Dy Niên, Oscar Maúrtua de Romana BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 13/2006/LPQT Hà Nội, ngày01 tháng 03 năm 2006 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru

Số hiệu: 27/2006/LPQTNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Dy Niên, Oscar Maúrtua de Romana HIỆP ĐỊNH GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PÊ-RU VỀ MIỄN THỊ
Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê ban hành

Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê ban hành

Số hiệu: 36/2006/SL/LPQTNgày ban hành: 23 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Võ Thị Thắng BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 36/2006/SL/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 Hiệp định về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Hiệp định khung số 100/2005/LPQT về việc Trung Hoa cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hiệp định khung số 100/2005/LPQT về việc Trung Hoa cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Số hiệu: 100/2005/LPQTNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 100/2005/LPQT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Hiệp định về việc nhận trở lại công dân của hai nước giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xlô-va-ki-a

Hiệp định về việc nhận trở lại công dân của hai nước giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xlô-va-ki-a

Số hiệu: 25/2006/LPQTNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Phú Bình, Vladimir Palko HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XLÔ-VA-KI-AVỀ NHẬN TRỞ LẠI
Tuyên bố chung số 97/2005/LPQT giữa Việt Nam - Căm-pu-chia

Tuyên bố chung số 97/2005/LPQT giữa Việt Nam - Căm-pu-chia

Số hiệu: 97/2005/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Phan Văn Khải, Hun Sen BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 97/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Tuyên bố chung Việt Nam - Căm-pu-chia có hiệu lực từ
Bản ghi nhớ số 92/2005/LPQT về tăng cường hợp tác và điều phối công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia thuộc lưu vực sông Mê Công giữa Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy ban sông Mê Công Căm-pu-chia

Bản ghi nhớ số 92/2005/LPQT về tăng cường hợp tác và điều phối công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng biên giới Việt Nam - Căm-pu-chia thuộc lưu vực sông Mê Công giữa Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy ban sông Mê Công Căm-pu-chia

Số hiệu: 92/2005/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Cao Đức Phát, Lim Kean Hor BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 92/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Bản ghi nhớ giữa Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy
Hiệp định số 32/2006/SL/LPQT về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu đối với các lọai thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công Hòa Xây - Sen

Hiệp định số 32/2006/SL/LPQT về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu đối với các lọai thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công Hòa Xây - Sen

Số hiệu: 32/2006/SL/LPQTNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Lê Thị Băng Tâm HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÂY – SEN VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ
Hiệp định số 91/2005/LPQT về Quỹ Dịch vụ tư vấn giai đoạn từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

Hiệp định số 91/2005/LPQT về Quỹ Dịch vụ tư vấn giai đoạn từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

Số hiệu: 91/2005/LPQTNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Cao Viết Sinh BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 91/2005/LPQT Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 Hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp

Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp

Số hiệu: 73/2005/LPQTNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Võ Thị Thắng BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 73/2005/LPQT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005 Nghị định thư triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch
Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 61/2005/LPQTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 61/2005/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Hiệp định số 60/2005/LPQT về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

Hiệp định số 60/2005/LPQT về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

Số hiệu: 60/2005/LPQTNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Uông Chu Lưu BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 60/2005/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005 Hiệp định riêng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Tin nổi bật Điều ước quốc tế

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB