Điều ước quốc tế

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Điều ước quốc tế, Trang 3
Thông cáo chung số 75/2005/LPQT về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ôn-đu-rát

Thông cáo chung số 75/2005/LPQT về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ôn-đu-rát

Số hiệu: 75/2005/LPQTNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Văn Đào BỘ NGOẠI GIAO ****** Số : 75/2005/LPQT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước
Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số hiệu: 52/2005/LPQTNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** Hiệp định liên Chính phủ về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 04 tháng 7 năm 2005./. TL. BỘ
Bản ghi nhớ số 53/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)

Bản ghi nhớ số 53/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)

Số hiệu: 53/2005/LPQTNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 37/2005/LPQTNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Bích Đạt BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 37/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005 Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính ngày 12 tháng 11 năm 1997
Thỏa thuận số 30/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học trong những năm 2005 - 2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước cộng hòa Ba Lan

Thỏa thuận số 30/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học trong những năm 2005 - 2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước cộng hòa Ba Lan

Số hiệu: 30/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Minh Hiển, *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 30/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã
Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Số hiệu: 29/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Tấn Dũng, *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 29/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật
Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Số hiệu: 28/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 28/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Biên bản ký họp lần thứ 27 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác
Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số hiệu: 34/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 34/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm
Hiệp định số 22/2005/LPQT về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Hiệp định số 22/2005/LPQT về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 22/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh, *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 22/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án

Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ

Số hiệu: 32/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 32/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Thư tiếp
Thỏa thuận số 31/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nuộc Cộng hòa Ba Lan

Thỏa thuận số 31/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nuộc Cộng hòa Ba Lan

Số hiệu: 31/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Bùi Bá Bổng, *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 31/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước
Hiệp định thương mại số 27/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li Băng

Hiệp định thương mại số 27/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li Băng

Số hiệu: 27/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Đỗ Như Đính, *** BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 27/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Hiệp định số 86/2005/LPQT về Dự án “Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

Hiệp định số 86/2005/LPQT về Dự án “Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

Số hiệu: 86/2005/LPQTNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Quách Thế Tản BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 86/2005/LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005 Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Hiệp định số 14/2005/LPQT về việc hợp tác kinh tế, th­ương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-za-ni-a

Hiệp định số 14/2005/LPQT về việc hợp tác kinh tế, th­ương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-za-ni-a

Số hiệu: 14/2005/LPQTNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Phú Bình BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 14/2005/LPQT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004 Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công
Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển

Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển

Số hiệu: 11/2005/LPQTNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 11/2005/LPQT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 Tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Tin nổi bật Điều ước quốc tế

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB