Điều ước quốc tế

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Điều ước quốc tế, Trang 4
Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Số hiệu: 128/2004/LPQTNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Trần Văn Nhung THƯ VIỆN PHÁP LUẬT KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC CỘNG
Hiệp định số 132/2004/LPQT về công nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục, học vị khoa học và học hàm giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ U-Crai-na

Hiệp định số 132/2004/LPQT về công nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục, học vị khoa học và học hàm giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ U-Crai-na

Số hiệu: 132/2004/LPQTNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ U-CRAI-NA VỀ CÔNG NHẬN LẪN NHAU CÁC VĂN BẰNG GIÁO DỤC, HỌC VỊ KHOA
Thông cáo chung số 133/2004/LPQT về kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút

Thông cáo chung số 133/2004/LPQT về kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút

Số hiệu: 133/2004/LPQTNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Phan Văn Khải BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 133/2004/LPQT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2004 Thông cáo chung về kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Cộng
nghị định thư về Hội nhập ngành y tế ASEAN

nghị định thư về Hội nhập ngành y tế ASEAN

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** PHỤ LỤC I LỘ TRÌNH HỘI NHẬP NGÀNH Y TẾ I. MỤC TIÊU Các mục tiêu của sáng kiến này là nhằm: - Tăng cường hội nhập khu vực thông qua các biện pháp tự do
Nghị định thư về hội nhập ngành du lịch ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Nghị định thư về hội nhập ngành du lịch ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH DU LỊCH ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân
nghị định thư về hội nhập ngành thương mại điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

nghị định thư về hội nhập ngành thương mại điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân
nghị định thư về hội nhập ngành điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

nghị định thư về hội nhập ngành điện tử ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH ĐIỆN TỬ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân
nghị định thư về hội nhập ngành ô tô ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

nghị định thư về hội nhập ngành ô tô ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH Ô TÔ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân
nghị định thư về hội nhập ngành dệt may ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

nghị định thư về hội nhập ngành dệt may ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH DỆT MAY ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà
nghị định thư về hội nhập ngành nông sản ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

nghị định thư về hội nhập ngành nông sản ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH NÔNG SẢN ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân
nghị định thư về hội nhập ngành cao su ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

nghị định thư về hội nhập ngành cao su ASEAN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH CAO SU ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà
nghị định thư về hội nhập ngành gỗ ASEAN

nghị định thư về hội nhập ngành gỗ ASEAN

Số hiệu: khongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: *** NGHỊ ĐỊNH THƯ HỘI NHẬP NGÀNH GỖ ASEAN Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân
Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 21/2005/LPQTNgày ban hành: 27 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 21/2005/LPQT Hà Nội , ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định khung ba bên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Thỏa thuận hợp tác số 113/2004/LPQT về kiểm tra, kiểm dịch và giám sát vệ sinh sản phẩm thực phẩm thủy sản xuất khẩu nhập khẩu giữa Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng Cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Thỏa thuận hợp tác số 113/2004/LPQT về kiểm tra, kiểm dịch và giám sát vệ sinh sản phẩm thực phẩm thủy sản xuất khẩu nhập khẩu giữa Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng Cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Số hiệu: 113/2004/LPQTNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 113/2004/LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 Thỏa thuận hợp tác kiểm tra, kiểm dịch và giám sát vệ
Hiệp định số 10/2005/LPQT về việc thành lập Diễn đàn đối tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nam Phi

Hiệp định số 10/2005/LPQT về việc thành lập Diễn đàn đối tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nam Phi

Số hiệu: 10/2005/LPQTNgày ban hành: 24 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Phú Bình BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 10/2005/LPQT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin nổi bật Điều ước quốc tế

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB