Điều ước quốc tế

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Điều ước quốc tế, Trang 5
Thỏa thuận 01/2010/SL-LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và An-giê-ri

Thỏa thuận 01/2010/SL-LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và An-giê-ri

Số hiệu: 01/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 21 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Hứa Đức Nhị, TS. Said Barkat BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 01/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010 Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông
Ý định thư số 04/2005/LPQT về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê

Ý định thư số 04/2005/LPQT về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê

Số hiệu: 04/2005/LPQTNgày ban hành: 18 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Lê Đình Tiến BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 04/2005/LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005 Ý định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiệp định số 09/2005/LPQT về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế phát triển và tái thiết nước Cộng hòa Chi-lê

Hiệp định số 09/2005/LPQT về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế phát triển và tái thiết nước Cộng hòa Chi-lê

Số hiệu: 09/2005/LPQTNgày ban hành: 18 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** Số: 09/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004 Hiệp định giữa Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

Số hiệu: 08/2005/LPQTNgày ban hành: 18 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Phú Bình BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 08/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị định thư số 06/2005/LPQT giũa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác V­ương quốc Ma-rốc

Nghị định thư số 06/2005/LPQT giũa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác V­ương quốc Ma-rốc

Số hiệu: 06/2005/LPQTNgày ban hành: 18 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Phú Bình BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 06/2005/LPQT Hà Nôi, ngày 18 tháng 11 năm 2004 Nghị định thư hợp tác giũa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội
Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

Số hiệu: 19/2005/LPQTNgày ban hành: 11 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 19/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nghị định thư tài chính số 108/2004/LPQT về dành cho dự án “Thiết bị chiếu sáng ở thành phố Hồ Chí Minh” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng Hòa Pháp

Nghị định thư tài chính số 108/2004/LPQT về dành cho dự án “Thiết bị chiếu sáng ở thành phố Hồ Chí Minh” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng Hòa Pháp

Số hiệu: 108/2004/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 108/2004/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Bản ghi nhớ số 105/2004/LPQT về việc thành lập tổ chuyên gia hợp tác kinh tế và thương mại Việt – Trung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Bản ghi nhớ số 105/2004/LPQT về việc thành lập tổ chuyên gia hợp tác kinh tế và thương mại Việt – Trung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Số hiệu: 105/2004/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Võ Hồng Phúc BẢN GHI NHỚ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA HỢP TÁC KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT – TRUNG GIỮA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
Nghị định thư số 101/2004/LPQT về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nghị định thư số 101/2004/LPQT về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Số hiệu: 101/2004/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Hứa Đức Nhị BỘ NGOẠI GIAO ******* SỐ: 101/2004/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất
Thỏa ước số 48/2004/LPQT về vịệc tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp

Thỏa ước số 48/2004/LPQT về vịệc tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp

Số hiệu: 48/2004/LPQTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 48/2004/LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2004 Thỏa ước tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại
Hiệp định số 47/2004/LPQT về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự do Bộ ngoại giao ban hành giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Hiệp định số 47/2004/LPQT về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự do Bộ ngoại giao ban hành giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Số hiệu: 47/2004/LPQTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Đình Lộc BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2004/LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004 Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa
Hiệp định khung số 77/2004/LPQT về hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Hiệp định khung số 77/2004/LPQT về hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Số hiệu: 77/2004/LPQTNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Bùi Bá Bổng BỘ NGOẠI GIAO ******* Số : 77/2004/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004 Hiệp định khung về hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa Bộ Nông
Tuyên bố chung số 85/2004/LPQT về việc phát triển quan hệ hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Tuyên bố chung số 85/2004/LPQT về việc phát triển quan hệ hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Số hiệu: 85/2004/LPQTNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Duy Niên BỘ NGOẠI GIAO ******* Số : 85/2004/LPQT Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2004 Tuyên bố chung về phát triển quan hệ hợp tác giữa nước Cộng
Hiệp định thương mại số 01/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man

Hiệp định thương mại số 01/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man

Số hiệu: 01/2005/LPQTNgày ban hành: 13 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Đỗ Như Đính BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 01/2005/LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2004 Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Bản ghi nhớ số 68/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác công nghệ thông tin và truyền thôn

Bản ghi nhớ số 68/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác công nghệ thông tin và truyền thôn

Số hiệu: 68/2004/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Mai Liêm Trực BỘ NGOẠI GIAO***** Số: 68/2004/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2004 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin nổi bật Điều ước quốc tế

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB