Hiệp định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Hiệp định, Trang 1
Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Ấn Độ

Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Ấn Độ

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRONGKHUÔN KHỔHIỆP ĐỊNHKHUNGVỀHỢPTÁCKINH TẾ TOÀNDIỆN GIỮAHIỆP HỘI CÁCQUỐC GIAĐÔNGNAMÁ VÀCỘNGHOÀ ẤNĐỘ LỜIMỞ ĐẦU
Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Vũ Huy Hoàng, Nam Viyaketh HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chính phủ
Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

Số hiệu: khôngsốNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hor NamHong HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chính phủ Hoàng gia
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Số hiệu: 48/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 48/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Số hiệu: 47/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

Số hiệu: 99/2005/LPQTNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 99/2005/LPQT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc

Số hiệu: 58/2005/LPQTNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 58/2005/LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005 Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế
Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Thế Tiệm, *** HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ Nhà nước Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân
Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm

Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 02 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Trương Đình Tuyển, *** HIỆP ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HOÀ HỢP ASEAN TRONG QUẢN LÝ MỸ PHẨM Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Indonesia,
Hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xi-ê-ra Lê-ôn

Hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xi-ê-ra Lê-ôn

Số hiệu: 15/2004/LPQTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2003 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Phú Bình, Alhusine Deen BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 15/2004/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2004 Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa
Hiệp định về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Hiệp định về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 2002 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - TRUNG QUỐC(đã được sửa đổi theo NGHỊ ĐỊNH THƯ ngày 5 tháng 10 năm 2003 tại Bali, Indonesia - phần chữ viết
Hiệp định khung e-ASEAN

Hiệp định khung e-ASEAN

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 24 tháng 11 năm 2000 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Phan Văn Khải, Haji Hassanal Bolkiah, Hun Sen, Abdurrahman Wahid, Sisavath Keobounphanh, Mahathir B HIỆP ĐỊNH KHUNG e-ASEAN Lời mở đầu Chúng tôi, những người đứng
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

Số hiệu: 39/LPQTNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2000 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Đa-Sơ-Gan-Bon-Dơ, Nguyễn Đình Lộc HIỆP ĐỊNH SỐ 39/LPQT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ, GIA ĐÌNH VÀ HÌNH SỰ GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI
Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam - Pháp

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam - Pháp

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2000 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà

Tin nổi bật Hiệp định

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB