Hiệp định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Hiệp định, Trang 2
Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông (1999).

Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông (1999).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 10 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Tiến Sâm, Stephen IP Shu Kwan HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG THUỘC NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ
Hiệp định về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Sĩ

Hiệp định về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Sĩ

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 1999 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Chu Tuấn Nhạ, Jỹrg Leutert HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG THỤY SĨ VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỢP TÁC TRONG
Hiệp định vay giữa Việt Nam và Quỹ Phát triển quốc tế OPEC

Hiệp định vay giữa Việt Nam và Quỹ Phát triển quốc tế OPEC

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 1999 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Xuân Hồng, Dr. Salch_AL_Omair QUỸ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ OPEC …………………. Khoản vay số: 747 P HẠN MỨC TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM HIỆP ĐỊNH
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 1999 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và
Hiệp định mua bán hàng hoá ở vùng biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc (1998).

Hiệp định mua bán hàng hoá ở vùng biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc (1998).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ MUA BÁN HÀNG HOÁ Ở VÙNG BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (1998).
Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ Pêru (1998)

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ Pêru (1998)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 1998 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ PÊRU (1998). Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 24 tháng 03 năm 1998 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Trương Đình Tuyển, CHAM PRASIDH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1998
Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (1997).

Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (1997).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 1997 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, Mehmet Batalli HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ THỔ NHĨ KỲ
Hiệp định về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ

Hiệp định về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 1997 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ Chính phủ Cộng
Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nauy (1997).

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nauy (1997).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 1997 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC NAUY (1997). Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hasimit Giooc Đa Ni (1997)

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hasimit Giooc Đa Ni (1997)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 23 tháng 03 năm 1997 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Đỗ Như Đính, Mohammad Smadi HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC HASIMIT GIOOC ĐA NI (1997) BỘ THƯƠNG MẠI
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997)

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 1997 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ (1997). Chính phủ nước Cộng
Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997).

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 1997 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, BB Ramaiah HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ (1997). BỘ
Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh (1996)

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 24 tháng 09 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, Tofail Ahmed HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ NHÂN DÂN BANGLADESH (1996) Chính phủ Cộng
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bungari (1996)

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bungari (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ BUNGARI (1996). Chính phủ Cộng hoà xã hội

Tin nổi bật Hiệp định

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB