Hiệp định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Hiệp định, Trang 3
Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Achentina (1996).

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Achentina (1996).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ ACHENTINA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI (1996). Chính phủ Cộng hoà Xã hội
Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (1995)

Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (1995)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (1995) Một bên là CHÍNH PHỦ VIỆT NAM, Một bên là HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CHÂU ÂU HOAN
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Argentina (1996)

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Argentina (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm, Guido Di tella HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ
Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản giữa Chính phủ Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thuỵ Sỹ (1996).

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản giữa Chính phủ Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thuỵ Sỹ (1996).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN BANG THUỴ SỸ VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ
Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ  Việt Nam và Chính phủ Philipin

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philipin

Số hiệu: 22/2004/LPQTNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/2004/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Hiệp định giữa
Hiệp định khung về chương trình hợp tác công nghiệp Asean

Hiệp định khung về chương trình hợp tác công nghiệp Asean

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, *** HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN Chính phủ nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Cộng hoà
Hiệp định về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ  Cuba (1996)

Hiệp định về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cuba (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 08 tháng 04 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA CUBA VỀ TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC KINH TẾ KHÁC (1996).
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Udơbêkixtăng (1996).

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Udơbêkixtăng (1996).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ UDƠBÊKIXTĂNG VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU
Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật (1996)

Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ U-DƠ-BÊ-KI-XTAN VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Uzbekistan (1996)

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Uzbekistan (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HOÀ UZBEKISTAN (1996) Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiệp định thương mại Chính phủ Việt Nam và chính phủ Yemen (1996)

Hiệp định thương mại Chính phủ Việt Nam và chính phủ Yemen (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, Najeeb Saeed Ghanem HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA YEMEN (1996) Chính phủ Cộng hoà xã
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Lào (1996)

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Lào (1996)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 14 tháng 01 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO (1996) Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Hiệp định thương mại và mậu dịch giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada (1995)

Hiệp định thương mại và mậu dịch giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada (1995)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 1995 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ MẬU DỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA CANADA (1995) Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lần nhau giữa Việt Nam và Hungary (1995).

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lần nhau giữa Việt Nam và Hungary (1995).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 1995 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẦN NHAU GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HOÀ HUNGARY (1995). Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Latvia (1995).

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Latvia (1995).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 1995 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LATVIA (1995). Chính phủ Cộng hòa Xã

Tin nổi bật Hiệp định

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB