Hiệp định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Hiệp định, Trang 5
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Séc (1994)

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Séc (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 22 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ SÉC (1994) Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam và
Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xlovakia (1994)

Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xlovakia (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ THANH TÓAN GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XLOVAKIA (1994) Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ
Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada (1994).

Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada (1994).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CANADA (1994). Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ  Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga (1994).

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga (1994).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 16 tháng 06 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA (1994). Chính phủ cộng hoà Xã hội
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tunisie

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tunisie

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, Sadok Rabah HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA TUNISIE (1994) CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ
Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Arập Ai Cập (1994)

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Arập Ai Cập (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 15 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, Dr. Mohamed EL Razaz HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA ARẬP AI CẬP (1994) CHÍNH PHỦ
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ liên hiệp Myanmar (1994)

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ liên hiệp Myanmar (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Trương Đình Tuyển, Aung Thaung HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP MYANMAR (1994) Chính phủ Cộng hoà xã
Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mianma (1994).

Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mianma (1994).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm, Uong Chio HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP UỶ BAN HỢP TÁC SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MIANMA (1994).
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ả Rập Syria (1994)

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ả Rập Syria (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Văn Triết, Mohammad Imady HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA Ả RẬP SYRIA (1994) CHÍNH PHỦ ------- CỘNG
Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và I-ran (1994)

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và I-ran (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA HỒI GIÁO I-RAN (1994) CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Hiệp định quá cảnh hàng hoá (1994) giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc

Hiệp định quá cảnh hàng hoá (1994) giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ (1994). Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển (1994)

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển (1994)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 24 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Phạm Ngạc, Dick Kling HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC THUỴ ĐIỂN VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xing-ga-po

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xing-ga-po

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 02 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Hồ Tế, Commodore(Ns) Teo Chee Hean HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XING-GA-PO VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan (1993).

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan (1993).

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 13 tháng 09 năm 1993 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHẦN LAN (1993). Chính phủ Cộng hòa
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ  Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển (1993)

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển (1993)

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 1993 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC THUỴ ĐIỂN (1993) Chính phủ Cộng hòa

Tin nổi bật Hiệp định

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB